Δείτε το ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Δημάρχου Γλυφάδας, Κώστα Κόκκορη. 

Γεννήθηκε το 1961 στην Αρκαδία.

ΘΕΣΗ

Υπεύθυνος Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου του Ε.Μ.Π. ΣΠΟΥΔΕΣ

1966-72: Δημοτικό Σχολείο Αραχαμιτών

1972-77: A Γυμνάσιο- Λύκειο Τρίπολης.

1978: Απεφοίτησα από το Λύκειο Γλυφάδας.

1983: Δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων –  Μεταλλουργού – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο απ’ όπου απεφοίτησα με σειρά επιτυχίας πρώτη.

Διδακτορική Διατριβή στο Ε.Μ.Π. στη Μεταλλευτική Οικονομική, η οποία έχει παραδοθεί στην επιτροπή κρίσης.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1978-83: Ίδρυμα Μπάκαλα.

1981-82: ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

1981-82: Έπαινος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. (πρώτος στο έτος).

Για τη διδακτορική διατριβή έτυχα υποτροφίας τόσο από το Ι.Κ.Υ. όσο και από το Ίδρυμα Ωνάση, αλλά υπήρξε υποχρεωτική επιλογή μίας, και επέλεξα τη δεύτερη.

1989: Δεκαήμερη παρακολούθηση διαλέξεων Νέων Υλικών στο Πανεπιστήμιο COLUMBIA των ΗΠΑ.

1989-90: Υποτροφία από ο Πολυτεχνείο της Αγίας Πετρούπολης (τότε Λένινγκραντ) για την τετράμηνη εκεί παραμονή μου στο εργαστήριο νέων υλικών και τεχνολογιών.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Υπεύθυνος του μαθήματος «Μεγάλες Μεταλλευτικές Ασκήσεις» 6ου εξαμήνου του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά, άριστα

Γερμανικά, μέτρια

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 1. Στοχαστικά πρότυπα στις γεωεπιστήμες και το περιβάλλον
 2. Υπόγεια Έργα
 3. Αξιοποίηση βιομηχανικών απορριμμάτων
 4. Μεταλλευτική Οικονομία
 5. Μέθοδοι Ανάπτυξης μεγάλων έργων
 6. Νέα Υλικά
 7. Μέθοδοι Περιβαλλοντικής αποκατάστασης μεταλλείων, λατομείων και μεγάλων εκσκαφών
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ερευνητικές Εργασίες με χρηματοδότηση

 1. Αποκατάσταση Ανενεργού Λατομείου (χωματερής) Κακορέματος Καρέα Βύρωνα
 2. Μελέτη Ανάπτυξης του Λατομείου ΟΛΠ Πειραιά
 3. Ανάπλαση στο χώρο κτήματος Βεϊκου του ανενεργού λατομείου Βιαρόπουλου
 4. Διερεύνηση ζήτησης και δυνατότητες τροφοδοσίας δομικών υλικών στο Λεκανοπέδιο Αττικής
 5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη λειτουργία και επέκταση του λιμένα Σαλαμίνας
 6. Μελέτη Ευστάθειας Νέας οδού Π. Επιδαύρου – Γαλατά Τροιζηνίας
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μελετητικές εργασίες

 1. Περί τις 182 Τεχνικές Μελέτες Ανάπτυξης μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων
 2. Περί τις 204 Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης από δημιουργία μεγάλων επεμβάσεων στη φύση
 3. Δεκαοκτώ τεχνοοικονομικές μελέτες βιωσιμότητας Μεταλλευτικών – Βιοτεχνικών – Βιομηχανικών Επενδύσεων
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1985-86: Μηχανικός Παραγωγής της Μεταλλευτικής – Λατομικής Εταιρίας Αναγνωστάκη στη Μάνδρα Αττικής

1986- 92: Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης νέων υλικών και μεθόδων συντήρησης στην αντίστοιχη διεύθυνση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ)

1992-96: Ε.Μ.Π. Υπεύθυνος του μαθήματος «Μεγάλες Μεταλλευτικές Ασκήσεις» 6ου εξαμήνου του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και μέλος Ομάδων Ερευνητικών Προγραμμάτων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Από το 1994-1998:

Μέλος του Δ.Σ. του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΕΤΕΜ), από όπου παραιτήθηκα λόγω φόρτου εργασίας στην ΕΘΕΛ Α.Ε.

Μάιος 1996 – Ιούλιος 1997:

Γενικός Διευθυντής ΗΛΠΑΠ και Αναπληρωτής Πρόεδρος Κατά το χρονικό διάστημα αυτό:

Αρχίζει ο σχεδιασμός του μεγάλου προγράμματος ανανέωσης του στόλου και της κατασκευής του νέου Αμαξοστασίου στο Ρουφ. Τα δύο αυτά προγράμματα αν και ιδιαίτερα φιλόδοξα τέθηκαν αμέσως σε εφαρμογή και στο τέλος του 1997 είχαν ήδη υπογραφεί οι συμβάσεις αγοράς των νέων οχημάτων και είχε αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό και χωροταξικό καθεστώς στου χώρου του Αμαξοστασίου του Ρουφ.

Μάιος 1996 – Ιούλιος 1997:

Πρόεδρος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τ.Α.Π. του ΗΛΠΑΠ

Ιούλιος 1997 – Δεκέμβριος 1997:

Πρόεδρος της ΕΘΕΛ Α.Ε. (Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων)

Ιούλιος 1997 -Ανοιξη 2004:

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΘΕΛ Α.Ε. όπου παραιτήθηκα οικιοθελώς

Υλοποιήθηκε το Α’ Πρόγραμμα Ανανέωσης του Στόλου με την αγορά 1045 λεωφορείων, 750 συμβατικών EURO II και 295 φυσικού αερίου. Σχεδιάστηκα κει υλοποιείται το Β’ Πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου με την αγορά 600 νέων λεωφορείων από τα οποία έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση άλλων 404 οχημάτων συγκεκριμένα 283 diesel και 121 φυσικού αερίου.

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης των προσόντων πρόσληψης και ανανέωσης του προσωπικού και ο προγραμματισμός εκπαίδευσης κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ανάπτυξη των σχέσεων με το επιβατικό κοινό και ανάπτυξη εταιρικής αντίληψης.

Μετά από πολλά χρόνια προσελήφθηκε επιστημονικό προσωπικό, το δε σύνολο του προσληφθέντος προσωπικού ξεπερνά τα 2000 άτομα.

Τέθηκε σε εφαρμογή νέο θεσμικό – λειτουργικού και οργανωτικό πλαίσιο

Κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία τεχνική μονάδα (επισκευαστική βάση) ανακατασκευής των μηχανικών μερών και αμαξωμάτων των λεωφορείων.

Κατασκευάστηκε ένα νέο Αμαξοστάσιο στην Ανθούσα και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή ενός δευτέρου αφού αγοράστηκε το οικόπεδο (Στρατόπεδο Λιόση)

Επιτεύχθηκε και ίσχυσε καθεστώς Εργασιακής Ειρήνης

Βελτιώθηκε η ποιότητα των συγκοινωνιακών υπηρεσιών σε ποσοστά ικανοποίησης του επιβατικού κοινού της τάξης του 70%.

Αυξήθηκε η ποσότητα του παρερχομένου συγκοινωνιακού έργου με την αύξηση των οχηματοχιλιομέτρων κατά 15%, των οχηματοθέσεων κατά 20% και των κυκλοφορούντων λεωφορείων στις ώρες αιχμής κατά 8%. Αυξήθηκαν τα έσοδα πωλήσεων κατά 45%

Σχεδιάστηκε και υλοποιείται Α’ Επιχειρησιακό Σχέδιο Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού περιόδου 2003-2005.

Ιανουάριος 2006 – Αρχές Ιουνίου 2006

Γενικός Διευθυντής στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός απ’ όπου παραιτήθηκε λόγω της υποψηφιότητάς μου, ως Δημάρχου στο Δήμο Γλυφάδας.

kokkoris2ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Νοέμβριος 1989

Μόναχο, Γερμάνια: «Νέα Υλικά στην Αεροναυπηγική και Μηχανολογική Βιομηχανία γενικότερα»

Δεκέυβριος 1989

Τουλούζη, Γαλλία: «Νέες Μέθοδοι επιμήκυνσης του ορίου ζωής υλικών και εξαρτημάτων»

Μάρτιος 1990

Οττάβα, Καναδάς: «Τεχνολογίες κατά της διάβρωσης μεταλλικών στοιχείων και μέθοδοι προστασίας τους»

Απρίλιος 1990

Νέα Υόρκη, Η.Π.Α.: «Συνέδριο επιμεταλλώσεων και μεταλλικών ψεκασμών σε φθαρμένες επιφάνειες»

Έχει επισκεφθεί το σύνολο σχεδόν των εγκαταστάσεων της Ευρωπαϊκής Αυτοκινητοβιομηχανίας (Γερμανία, Σουηδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Βρετανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Τουρκία, Τσεχία, Πορτογαλία) και των Η.Π.Α.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1978-83: Μέλος Δ.Σ. σε διάφορες θέσεις συλλόγου σπουδαστών Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ

1978-83: Μέλος Συλλόγου Αρκάδων φοιτητών

1983-85: Υπηρέτησε στις ένοπλές δυνάμεις στο στρατό ξηράς (Πυροβολικό Σώμα Radar Hawk)

1985-89: Πρόεδρος διασυντονιστικού οργάνου συλλόγου και φορέων περιοχής Εξαρχείων Νεάπολης Αθήνας

1986-88: Πρόεδρος Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών ΕΑΒ

1986-90: Μέλος Δ.Σ. του ενιαίου Σωματίου Εργαζομένων του ΕΑΒ Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΕΑΒ

1990-92: Εκπρόσωπος του ΣΕΕΑΒ στο Ε.Κ. Θήβας και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Μετάλλου

1990-92: Πρόεδρος Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων Νοτιοανατολικής Αττικής (Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης Ελληνικού)

1990-94: Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Γλυφάδας

1990-92: Μέλος Πνευματικού Κέντρου Γλυφάδας

1992-93: Μέλος Αθλητικού Οργανισμού Γλυφάδας και Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Γλυφάδας

1996-σήμερα: Μέλος Συλλόγου Υπαλλήλων Ε.Μ.Π.

Το 1993 εκπροσώπησε την ΚΕΔΚΕ στη Βαρκελώνη στη συνάντηση για: «Σχέσεις Βορρά – Νότου και ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων»

2006: Υποψήφιος Δήμαρχος Γλυφάδας

2007 – 2010: Επικεφαλής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Δήμου Γλυφάδας και μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής.

2010 – σήμερα: Δήμαρχος Γλυφάδας

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1978-86 μέλος Τ.Ο. Νεάπολης

1986-92 μέλος Ο.Χ.Δ. Ε.Α.Β.

1992-2005 μέλος Ο.Χ.Δ. Ε.Μ.Π.

2005-σήμερα μέλος Δ.Ο. Γλυφάδας

Υπήρξε πολλές φορές μέλος Τομεακών και Συντονιστικών Επιτροπών καθώς και σύνεδρος.

DINATIglyfada