28η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (10.7.15)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Oικονομικής  Επιτροπής

dimos-GlyfadasΑγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 10η Ιουλίου 2015,  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  1.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.998,92 € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια σαρώθρων οδοκαθαριστών»
 1. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 59.994,48  € (συμ/νου ΦΠΑ) που αφορά την «Προμήθεια υλικών οδοποιϊας και ασφαλτικού»
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), εκ της οποίας για το έτος 2015 θα απαιτηθεί το ποσό των 14.600,00 € και για το έτος 2016 το ποσό των 8.200,00 € που αφορά την παροχή υπηρεσίας / εργασίας «Παραγωγή και διανομή ενημερωτικών εντύπων του Δήμου»
 1. Λήψη απόφασης επί του από 6/7/2015 πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών αρτοπωλείου» , ενδεικτικά πρ/σας δαπάνης 22.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)
 1. Λήψη απόφασης επί του από 1/7/2015 πρακτικού αξιολόγησης / γνωμοδότησης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου  διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών στα πλαίσια πιστοποίησής τους»
 1. Λήψη απόφασης επί του από 29/6/2015 πρακτικού εξέτασης ένστασης – γνωμοδότησης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου  διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων»
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση τελών χρήσης μηχανημάτων έργου για το έτος 2015
 1. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 864,69 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Αβαρκιώτη Δημήτριου για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Φώτιο Τζάνο
 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αναστάσιο Θωμαϊδη
 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Αναστάσιο Θωμαϊδη
 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα
 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα
 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα
 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα
 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά
 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά
 1. Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Ιωάννη Παπά
 1. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Καλογιάννη

Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ


///