Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 τα Ηνωμένα Έθνη θέσπισαν τον ετήσιο εορτασμό για το περιβάλλον του πλανήτη για την 5η Ιουνίου, ημέρα ορόσημο έκτοτε για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα και δράσεις που αποσκοπούν στην προστασία και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της φύσης που μας περιβάλλει.

Κάθε χρόνο πάνω από εκατό χώρες ανά την Υφήλιο, συμμετέχουν στους εορτασμούς της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (World Environmental Dayδιαμορφώνοντας έτσι πρόσφορο πεδίο για την διατύπωση απόψεων και την υποβολή εμπνευσμένων προτάσεων από ιδιώτες, φορείς και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, προς όφελος μιας περιβαλλοντικά ευαίσθητης δράσης και της ενίσχυσης των προσπαθειών για την διατήρηση και διαιώνιση του φυσικού μας πλούτου.

Φέτος το σύνθημα συνοψίζει την ανάγκη για διευθέτηση ενός μείζονος ζητήματος των καιρών μας, του περιορισμού της περιβαλλοντικής μόλυνσης από πλαστικό. “Νίκησε την Μόλυνση από το Πλαστικό” (#Βeat  Plastic Pollution) με μικρές καθημερινές δράσεις που θα περιορίσουν τη χρήση του πλαστικού και έτσι τη μόλυνση του πλανήτη από αυτό. Ενδεικτική είναι η αναφορά σε ένα μόλις στοιχείο, την κατανάλωση πλαστικών μπουκαλιών, η οποία υπερβαίνει παγκοσμίως το ένα εκατομμύριο ανά λεπτό, εξού και η προώθηση της δράσης εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών για τον περιορισμό των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης και την αντικατάστασή τους με προϊόντα πολλαπλών χρήσεων (If you can’t reuse it, refuse it).

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία το πλαστικό που έχει παραχθεί και καταναλωθεί υπό μορφή οποιουδήποτε προϊόντος μίας χρήσης κατά την τελευταία δεκαετία υπερβαίνει σε όγκο την αντίστοιχη παραγωγή ολόκληρου του προηγούμενου αιώνα και αποτελεί το δέκα τοις εκατό των συνολικών απορριμμάτων που παράγουμε. Υπολογίζεται ότι πέντε τρισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες καταναλώνονται κάθε χρόνο παγκοσμίως με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να καταλήγει στη θάλασσα, στις παραλίες και τα δάση. Ενώ πάνω από δεκατρία εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν κάθε χρόνο στις θάλασσες και τους ωκεανούς, όγκος που θα χρειαστεί να περάσουν χίλια χρόνια για να διασπαστεί και να πάψει να δυσχεραίνει σοβαρά τη βιωσιμότητα τόσο της χλωρίδας όσο και της πανίδας που φιλοξενούν  οι θάλασσες.

Τους εορτασμούς της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, φιλοξενεί η Ινδία, χώρα η οποία σύμφωνα και με τον επικεφαλής του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, Erik Solheim, έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια σημαντικές πρωτοβουλίες ως προς τις δράσεις για την κλιματική αλλαγή και την μετάβαση στη χρήση φιλικών για το περιβάλλον μορφών ενέργειας. Οι εορτασμοί επιδιώκουν την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του κοινού και την ενίσχυση της  συμμετοχής του στον κοινό σκοπό, μέσω της διοργάνωσης δραστηριοτήτων και θεματικών εκδηλώσεων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εφαρμόζοντας το πλαίσιο ενεργειών που προωθούνται μέσω των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών καθώς και μέσω του Πλαισίου Δράσης του Σεντάι για την Μείωση του Κινδύνου των Καταστροφών και των επιπτώσεων από την εκδήλωσή τους, μεταξύ άλλων συμβάλλει ενεργά και στη λήψη μέτρων και την ενίσχυση δράσεων που επιδιώκουν την απομείωση των οικολογικών επιπτώσεων επί του φυσικού μας πλούτου, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου για τις συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες προστασίας των ελληνικών δασών και του περιβάλλοντος γενικότερα.