Προς:  Τους Εκπροσώπους των κομμάτων

Ανακοίνωση: Πρόσκληση συνεδρίασης της Διακομματικής Επιτροπής (12.1.15)

Σύμφωνα με το με αρ. Πρωτ. 51800/31-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Εκλογών  του ΥΠ.ΕΣ. σας καλούμε σε συνεδρίαση της Διακομματικής  Επιτροπής  την

Δευτέρα  12  Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12.00

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό την κατανομή των χώρων και του  καθορισμού αυτών για την  προβολή των κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των  Βουλευτικών  Εκλογών της  25ης Ιανουαρίου 2015.

Οι  εκπρόσωποι των κομμάτων θα  πρέπει να προσκομίσουν έγγραφο με το οποίο τους ανατίθεται  η εκπροσώπηση του κόμματός τους.

Συν/να
•    Το με αρ.πρωτ. 51800/31.12.2014 έγγραφο
της Δ/νσης Εκλογών  του Υπ.Εσωτερικών.

Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ