Στο κάπνισμα

Την πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχει η Ελλάδα σε καπνίστριες
σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μέτρησης και Αξιολόγησης της Υγείας
(IHME) των ΗΠΑ.

smokingirl2

Ειδικότερα, η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ομάδα ειδικών
του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, με επικεφαλής την καθηγήτρια
Εμμανουέλλα Γακίδου, και συμπεριέλαβε στοιχεία για 187 χώρες, το διάστημα
1980-2012.

Από τα συμπεράσματα της έρευνας, προέκυψε ότι η Ελλάδα μαζί
με τη Βουλγαρία, την Αυστρία και κάποιες ακόμη ευρωπαϊκές χώρες
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση στον αριθμό των καπνιστών, ανδρών και
γυναικών, την τελευταία 30ετία.

source: HealthDaily

GLYFADA METROPOLITANS