Γνωρίζετε πού παραδίδονται οι κατασχεθείσες από την Αστυνομία ποσότητες ναρκωτικών ουσιών;

Που παραδίδονται οι κατασχεθείσες από την Αστυνομία ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και ποια η διαδικασία καταστροφής τους;

Οι ναρκωτικές ουσίες που κατάσχονται από τις Αστυνομικές Αρχές φυλάσσονται σε αποθήκες μέχρι την καταστροφή τους.

Αποκλειστικός τρόπος καταστροφής των πόσης φύσεως ναρκωτικών ουσιών είναι η καύση. Η καύση γίνεται σε κατάλληλους για τον σκοπό αυτό χώρους-εγκαταστάσεις, ενώπιον επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών και μετέχουν οι προϊστάμενοι της διωκτικής Αρχής που ενήργησε την προανάκριση και της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

Από τις κατασχεθείσες ποσότητες δεν καταστρέφονται εκείνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεραπευτικούς σκοπούς (αρθ. 41 παρ. 5 και 6 του Ν. 4139/2013), σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία.