Νέα περικοπή στο ΕΚΑΣ και μειωμένες νέες κύριες και επικουρικές συντάξεις

Νέες περικοπές στο ΕΚΑΣ, αλλά και απονομή των νέων μειωμένων κύριων και επικουρικών συντάξεων, παράλληλα με τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλομένων κύριων συντάξεων προβλέπει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο.

Στόχος είναι η εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ, κυρίως από την πλευρά των δαπανών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Πιο συγκεκριμένα, το επικαιροποιημένο Μνημόνιο προβλέπει στο μέτωπο του ασφαλιστικού τα ακόλουθα μέτρα:

· Κατάργηση του ΕΚΑΣ έως το 2019

· Επανυπολογισμός των καταβαλλομένων κατά την 12.5.2016 κύριων συντάξεων με βάση το νόμο Κατρούγκαλου

· Επανυπολογισμός και καταβολή του 30% των κύριων συντάξεων τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι από 13.5.2016 έως το Δεκέμβριο του 2016 (προαπαιτούμενο).

· Επανυπολογισμός και καταβολή 3500 επικουρικών συντάξεων τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μετά την 1.1.2015 (προαπαιτούμενο).

· Υπολογισμός και καταβολή έως τον Απρίλιο του 2018 όλων των κύριων συντάξεων τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι το 2016  και του 30% των κύριων συντάξεων τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι το 2017 (βασικό παραδοτέο)

· Υπολογισμός και καταβολή τουλάχιστον 13800 επικουρικών συντάξεων από το σύνολο των εκκρεμών συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μεταξύ 1.1.2015 – 31.12.2016 (βασικό παραδοτέο).

·  Ολοκλήρωση της ένταξης των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ

· Ενσωμάτωση του τομέα ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ

· Διατύπωση αιτήματος από την ΕΛΣΤΑΤ προς την Eurostat σχετικά με το αν ο ΕΔΟΕΑΕΠ  (σ.σ. ταμείου επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας για εργαζομένους στα ΜΜΕ) θα είναι μέρος της γενικής κυβέρνησης ή όχι.

· Λήψη μέτρων για την αποτροπή παροχής εγγυήσεων και δανείων προς ιδιωτικούς φορείς από τον ΕΦΚΑ

· Δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ. Το 50% του έργου αυτού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τέλος Δεκεμβρίου του 2017, επιπλέον 40% έως τον Ιούνιο του 2018 και το υπόλοιπο μέρος έως το τέλος του Προγράμματος (σ.σ. Αύγουστος 2018).

· Μείωση του προσωπικού στον ΕΦΚΑ.

· Λήψη μέτρων για καλύτερη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου του ΕΦΚΑ έως το Μάιο του 2018

· Ενοποίηση των μητρώων των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ έως τέλος Δεκεμβρίου 2017

Ψάχνουν έως 700 εκατ. ευρώ για να δώσουν νέες συντάξεις και εφάπαξ

Λιγότερο από 6 μήνες προθεσμία έχει στη διάθεση της η κυβέρνηση προκειμένου να  ικανοποιήσει σχεδόν 180.000 αιτήσεις για κύριες, επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ.

Μ΄άλλα λόγια το πλήθος αυτό των νέων συντάξεων  και εφάπαξ πρέπει να έχει απονεμηθεί από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) έως τα τέλη Ιουνίου 2018.

Τις παροχές αυτές περιμένουν συνταξιούχοι έως και 3 χρόνια τώρα (!), λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση των απαραιτήτων εγκυκλίων, αλλά και στην εκκαθάριση του “βουνού” των αιτήσεων των ασφαλισμένων.

Το συνολικό κόστος για την απονομή έως 180.000 νέων συντάξεων και εφάπαξ ανέρχεται στο 1-1,2 δισ. ευρώ.  Από αυτό το ποσό, τα 500 εκατ. ευρώ αναμένονται από την ειδική χρηματοδότηση που θα προέλθει από την υποδόση (από το κλείσιμο της γ΄ αξιολόγησης του Μνημονίου), ενώ τα υπόλοιπα 500 -700 εκατ. ευρώ πρέπει να καλυφθούν από “ίδια έσοδα” των ταμείων, δηλαδή , κατά βάση, από ασφαλιστικές εισφορές.

Πιο συγκεκριμένα, εντός του τρέχοντος, πρώτου εξαμήνου του νέου έτους αναμένεται να καταβληθούν  κοντά στις 70.000 νέες κύριες συντάξεις από τον ΕΦΚΑ  , 60.000 νέες επικουρικές συντάξεις αλλά και σχεδόν  50.000 νέα εφάπαξ από το ΕΤΕΑΕΠ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γύρω στα  250- 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την απονομή των νέων κύριων συντάξεων από τον ΕΦΚΑ.  Τα 2/3 του ποσού αυτού αναμένεται να προέλθουν από την ειδική χρηματοδότηση (150 -200 εκατ. ευρώ),ενώ το υπόλοιπο 1/3  (100 εκατ. ευρώ) από πόρους του ΕΦΚΑ.

Επιπλέον  250-300 εκατ. ευρώ  θα διατεθούν για την καταβολή  νέων επικουρικών συντάξεων από τον επικουρικό κλάδο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Ολόκληρο το ποσό πρέπει να διατεθεί από το ΕΤΕΑΕΠ.

Τέλος, κοντά στα 600 εκατ. ευρώ χρειάζονται για την καταβολή των νέων εφάπαξ. Από αυτά τα 2/3 (400 εκατ. ευρώ)  αναμένεται να προέλθουν από την ειδική χρηματοδότηση και το υπόλοιπο 1/3 (200 εκατ. ευρώ) από τους πόρους του ΕΤΕΑΕΠ.

Το ποσό που αναμένεται από την υποδόση θα διατεθεί για την καταβολή νέων κύριων συντάξεων και εφάπαξ και πρέπει να απορροφηθεί σε λιγότερο από έξι μήνες από σήμερα.

Για την καταβολή νέων επικουρικών συντάξεων δεν προβλέπεται καμία ειδική χρηματοδότηση από την υποδόση, αν και ο υπολογισμός και η αποπληρωμή τους αποτελεί προαπαιτούμενο της γ’ αξιολόγησης.

Με άλλα λόγια, κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον τρέχοντα, θα καταβάλλονται 200 εκατ. ευρώ για την απονομή 26.000 -30.000 νέων παροχών. Συγκεκριμένα, κάθε μήνα αναμένεται να καταβάλλονται 10.000-12.000 νέες κύριες συντάξεις, κοντά στις 10.000 νέες επικουρικές συντάξεις και, επίσης, περίπου 6.000-8.000 νέα εφάπαξ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες,κατά τον τρέχοντα μήνα (Ιανουάριος 2018) ικανοποιούνται οι αιτήσεις που έγιναν στον ΕΦΚΑ για κύριες συντάξεις τον Απρίλιο –Μάιο του 2017 , οι  αιτήσεις για επικουρικές συντάξεις που κατατέθηκαν τον Ιανουάριο – Μάρτιο του 2015 και, τέλος, οι αιτήσεις για εφάπαξ Δημοσίου τον Ιανουάριο – Μάρτιο  του 2016. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη γενική εικόνα η οποία διαφοροποιείται για τις αιτήσεις του δημοσίου (η εκκαθάριση των οποίων φαίνεται να καθυστερεί περισσότερο σε σχέση με εκείνες του ιδιωτικού τομέα), αλλά και για τις αιτήσεις που γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στην περιφέρεια της χώρας.

Αυτή τη στιγμή, ο μέσος χρόνος αναμονής των συνταξιούχων  προκειμένου να λάβουν την κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 7 μήνες.

Κάθε  ασφαλισμένος που θα πάρει την πρώτη   οριστική σύνταξη του μετά από 7 μήνες αναμονής , θα λάβει κοντά στα 4.200 ευρώ κατά μέσο όρο ως αναδρομικά.

Ο μέσος χρόνος αναμονής των ασφαλισμένων που κατέθεσαν αίτηση για επικουρική σύνταξη  ανέρχεται μέχρι και σε  3 έτη.

Κάθε συνταξιούχος  που θα λάβει την 1η επικουρική σύνταξή του, θα εισπράξει κοντά στα 2.600 ευρώ κατά μέσο όρο ως αναδρομικά.

Ο μέσος χρόνος αναμονής για να λάβει κάποιος συνταξιούχος  εφάπαξ του Δημοσίου φτάνει τα 2 έτη.

source: iskra.gr, capital.gr – Δημ. Κατσαγάνης