Ο εργατολόγος-δικηγόρος Δ. Μουσελίμης απαντά στις ερωτήσεις σας

Ο εργατολόγος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά στις ερωτήσεις σας

|| ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ||

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη.

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

Ασφαλίστηκα πρώτη φορά στο ΙΚΑ τον 2/1994 και μέχρι τις 31/12/2016 είχα 6090 ένσημα. Έχω ένα τέκνο, που είναι 16 ετών. Είμαι γεννημένη τον 6/1966. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατ’ αρχήν πρέπει να σημειώσουμε ότι είστε νέα ασφαλισμένη καθώς υπαχθήκατε για πρώτη φορά στην ασφάλιση μετά την 1/1/1993. Σύμφωνα με τις προγενέστερες του ν.4336/2015 διατάξεις, από 1/1/2013 όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης ως μητέρα με ανήλικο τέκνο, είναι το 67ο και το 62ο έτος αντίστοιχα. Μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015 δεν τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας. Έτσι, την στιγμή που συμπληρώσατε το 2016 τα 6090 ένσημα και έχετε σωρευτικά και ανήλικο τέκνο, τότε τα όρια ηλικίας διαμορφώνονται στο 62ο για την λήψη μειωμένης και 67ο για την λήψη πλήρους σύνταξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:
Είμαι γεννημένη τον 7/1951 και έχω ασφάλιση μόνο στο ΙΚΑ ανελλιπώς. Υπολογίζω ότι μέχρι τον 12/2016 έχω 4645 ημερομίσθια. Πότε βγαίνω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση σας εξετάζουμε απευθείας τη θεμελίωση με τις γενικές διατάξεις των 4500 ημερομισθίων σε ηλικία 67 ετών. Βάσει των στοιχείων που μας αναφέρετε υπερκαλύπτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις των 4500 ημερομισθίων αλλά επειδή συμπληρώνετε την ηλικία των 67 ετών τον 7/2018, τότε θα μπορέσετε να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

Είμαι γεννημένη τον 12/1957, είμαι παλιά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 9740 ένσημα. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ; Έχω 2 τέκνα και εξακολουθώ και δουλεύω μέχρι και σήμερα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη συμπλήρωση των 10500 ημερομισθίων μέχρι 31/12/2012 σας υπολείπονται 760 ημέρες, τις οποίες μπορείτε να αναγνωρίσετε από τα τέκνα σας. Ο νόμος απαιτεί συνολικό χρόνο ασφάλισης 11100 ημέρες ασφάλισης, τις οποίες συμπληρώνετε με συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης από το 2013 και έπειτα. Σύμφωνα με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς προβλεπόταν σαν ηλικιακό όριο το 59ο έτος. Όμως καθώς συμπληρώνετε το απαιτούμενο όριο ηλικίας μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015 και συγκεκριμένα τον 12/2016, επηρεάζεστε από την αύξηση του ορίου ηλικίας, το οποίο διαμορφώνεται πλέον στην ηλικία των 59 ετών και 9 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Έχω γεννηθεί τον 3/1967 και είμαι ασφαλισμένος από το 1985 στο ΙΚΑ μέχρι και σήμερα. Έχω 2 παιδιά και έχω υπηρετήσει 24 μήνες στο στρατό.  Πότε μπορώ να βγω με μειωμένη σύνταξη και πότε με πλήρη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας δίνετε ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι τα ένσημα σας ήταν 300 ανά έτος, δεν φαίνεται να μπορείτε να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 ακόμα και με αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου. Έτσι  σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου θα μπορείτε πλέον να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών με συνολικά 40 έτη ή 12000 ημέρες ασφάλισης ή στα 67 με 4500 ένσημα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας με 15 έτη ή 4500 ημέρες ασφάλισης, με την πρόσθετη προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 32 έτη ασφάλισης. Έχω γεννηθεί στις 12/1960. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Έχω 1 τέκνο και 24 μήνες στρατό. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2012 έχετε 32 έτη ασφάλισης, με αναγνώριση των 3 ετών που σας υπολείπονται για τη συμπλήρωση της 35ετίας από το 1 τέκνο σας και τα 2 έτη από το στρατό, συμπληρώνετε τις 10500 ημέρες ασφάλισης. Με συνυπολογισμό και των ετών ασφάλισης από το 2013 και έπειτα, συμπληρώνετε συνολικά τα 37 έτη ασφάλισης που προβλέπει ο νόμος. Ωστόσο με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς προβλεπόταν ως όριο ηλικίας το 60ο έτος, όμως εσείς ως γεννηθείς τον 12/1960 γίνεστε 60 ετών τον 12/2020, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, άρα επηρεάζεστε από τα αυξημένα ηλικιακά όρια και μπορείτε να αιτηθείτε πλέον σύνταξης σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

Είμαι γεννημένη τον 2/1954 με πρώτη ασφάλιση στο ΙΚΑ τον 8/2001. Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2016 έχω 4670 όλα βαρέα. Λαμβάνω ήδη σύνταξη από την Αλβανία. Με ποιες προϋποθέσεις μπορώ να αιτηθώ σύνταξης από Ελλάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, σύμφωνα με τα δεδομένα που αναφέρετε, είστε νέα ασφαλισμένη και καθώς έως 31/12/2012 δεν είχατε συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας σας δεν έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Συνεπώς ανήκετε σε αυτούς που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2013 στην ηλικία των 62 ετών. Ως νέα ασφαλισμένη δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων και ως εκ τούτου μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δεδομένου ότι έχετε ήδη συμπληρώσει το 62 έτος της ηλικίας σας, 4500 ημέρες ασφάλισης και εξ’ αυτών 3375 τουλάχιστον βαρέα ένσημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

Είμαι γεννημένη τον 6/1963 και είχα ασφάλιση πρώτα στο ΤΕΒΕ και έπειτα στο ΙΚΑ, που είναι και ο τελευταίος μου φορέας. Πιστεύω ότι έχω έως 12/2016 πάνω από 6500 ημερομίσθια όλα βαρέα με πλήρη απασχόληση όλα τα έτη. Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση συνταξιοδοτικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχετε αναφέρει καθώς μέχρι 31/12/2016 έχετε 6500 ημέρες ασφάλισης και αφού είχατε πλήρη απασχόληση, ήτοι 300 ημερομίσθια ανά έτος, προκύπτει ότι είχατε ήδη πάνω από 4700 ημερομίσθια μέχρι 31/12/2010. Τα δεδομένα αυτά σας κατατάσσουν στην κατηγορία των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2010 με τις διατάξεις των βαρέων, δηλαδή 4500 συνολικά ένσημα εκ των οποίων 3600 βαρέα και εξ’ αυτών 1000 τα τελευταία 13 έτη σε ηλικία 55 ετών. Ως γεννηθείσα τον 6/1963 συμπληρώνετε την ηλικία των 55 ετών τον 6/2018, οπότε και μπορείτε να καταθέσετε για σύνταξη  χωρίς να επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων που επέβαλλε ο Ν. 4336/2015, καθώς η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων ανήκει στις σαφείς εξαιρέσεις του νόμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

Έχω ασφάλιση στο ΙΚΑ με βαρέα ένσημα και μέχρι 31/12/2012 έχω περί τα 8700 ημερομίσθια. Έχω 2 τέκνα, 26 μήνες στρατό και κάποιους μήνες κενά ασφάλισης. Είμαι γεννημένος τον 11/1956. Συνεχίζω να εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης μέχρι 31/12/2012 με τις διατάξεις των 10500 εκ των οποίων 7500 βαρέα. Στη θεμελίωση το 2012, ο νόμος προβλέπει κατ’ ανώτατο όριο την αναγνώριση πλασματικού χρόνου 5 ετών, ήτοι 60 μηνών. Μας αναφέρετε ότι έχετε έως 31/12/2012 8700 εάν αναγνωρίσετε 24 μήνες από το στρατό, ήτοι 720 ημερομίσθια και τους υπόλοιπους 36 μήνες, ήτοι 900 ημέρες από τα τέκνα σας 8700+720+900=10320 και όχι 10500. Συνεπώς ανήκετε στην κατηγορία των συνταξιούχων που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2013, όπου συνυπολογιζόμενων και των 300 ημερών απασχόλησης του 2013 έχετε 10320+300=10620. Έχοντας συμπληρώσει τις απαιτούμενες 10500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7500 βαρέα με έτος θεμελίωσης το 2013, μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη πλήρη σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.  Εσείς ως γεννηθείς τον 11/1956 συμπληρώνετε την απαιτούμενη ηλικία μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, όμως η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων ανήκει στις εξαιρέσεις την αύξησης των ηλικιακών ορίων. Συνεπώς μπορείτε να αιτηθείτε πλήρους συντάξεως σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:

 Είμαι γεννημένος στις 12/1955 με ασφάλιση ανελλιπώς στο ΙΚΑ έως και τον 9/2017 οπότε και διέκοψα την εργασία μου. Μέχρι τότε έχω περί τα 7300 ένσημα. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα στοιχεία που μας παραθέτετε προκύπτει ως πιο άμεσο συνταξιοδοτικό σενάριο η συνταξιοδότηση με τις γενικές διατάξεις αλλά για μειωμένη σύνταξη. Ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να έχετε 4500 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον και εξ’ αυτών 100 ένσημα ανά έτος τα τελευταία 5 έτη προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών.  Εσείς τον 12/2017 συμπληρώνετε την ηλικία των 62 ετών, έχοντας ήδη πάνω από τις 4500 ημέρες ασφάλισης. Εάν επιβεβαιώσετε ότι καλύπτετε και την πρόσθετη προϋπόθεση των 100 ενσήμων κατ’ έτος την τελευταία πενταετία, θα μπορέσετε να αιτηθείτε σύνταξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ και μέχρι 31/12/2012 έχω 34 έτη ασφάλισης και 6 μήνες. Είμαι γεννημένη τον 7/1957. Έχω 2 τέκνα και σπουδές από πλασματικό χρόνο. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης το 2011 με τις διατάξεις της 35ετίας. Από τα στοιχεία που μας παραθέτετε προκύπτει ότι έως 31/12/2011 έχετε 33 έτη ασφάλισης και 6 μήνες. Προκειμένου να συμπληρώσετε την 35ετία μέχρι 31/12/2011 θα χρειαστεί να αναγνωρίσετε 1 έτος και 6 μήνες είτε από σπουδές είτε από τα τέκνα σας. Έχοντας λοιπόν την 35ετία το 2011 και με συνυπολογισμό των ετών ασφάλισης από το 2012 μέχρι σήμερα υπερκαλύπτετε τα 36 έτη ως συνολικό χρόνο ασφάλισης. Βάσει του προϊσχύοντος νομοθετικού πλαισίου προβλεπόταν ως όριο η ηλικία των 58. Επειδή όμως την ηλικία των 58 ετών την συμπληρώσατε τον 7/2015, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών.

 

Ο συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών.

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ