Ο εργατολόγος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά στις ερωτήσεις σας

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας. 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και ο απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη (part 2):

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

Είμαι γεννημένη τον 10/1956 και έχω 4500 ημερομίσθια μέχρι το 2008, οπότε και σταμάτησα να εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας εξετάζουμε το έτος που συμπληρώνετε το 60ο έτος της ηλικίας σας, εσείς γίνεστε 60 ετών τον Οκτώβριο του 2016 και απευθείας υπάγεστε στην κατηγορία των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2013 και άρα μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 67 ετών. Επισημαίνουμε ότι δεν δικαιούστε μειωμένη σύνταξη καθώς απαιτούνται 100 ένσημα κατ’ έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτηση συνταξιοδότησης, προϋπόθεση που δεν έχετε αφού έχετε διακόψει την εργασία σας το 2008.

 ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

Είμαι γεννημένος τον 2/1953 και μέχρι 11/2015 έχω 4276 ημερομίσθια βαρέα στο ΙΚΑ. Έχω επιδοτηθεί  λόγω ανεργίας  για 300 ημερομίσθια. Τι προβλέπεται για την περίπτωση μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εσείς επειδή έχετε 4500 ημέρες ασφάλισης μετά την 1/1/2013 και εξ’ αυτών 3600 βαρέα και υπό την αίρεση ότι από αυτά έχετε 1000 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, δικαιούστε σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών. Έχετε γίνει 62 ετών από τον 2/2015 και καθώς τα ηλικιακά όρια δεν επηρεάζονται από τον Ν. 4336/2015 μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με περισσότερες από 4500 ημέρες ασφάλισης και πάσχω από β ομόζυγο μεσογειακή αναιμία με ποσοστό 67%. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τους πάσχοντες από β΄ομόζυγο μεσογειακή αναιμία αρκεί να έχετε συμπληρώσει 4050 ημερομίσθια προκειμένου να βγείτε σε σύνταξη και να έχετε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην εν λόγω πάθηση. Τα ημερομίσθια αυτά τα υπερκαλύπτετε και μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως, με προνομιακό μάλιστα υπολογισμό αυτής ανάλογη με  35ετή ασφάλιση και όχι ανάλογη της 15ετίας όπως πραγματικά έχετε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η :

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΑΕ και μέχρι 31/12/2012 έχω 10080 ημερομίσθια. Διέκοψα την εργασία μου τον 12/2015. Γεννήθηκα τον 2/1957. Από πλασματικό χρόνο έχω μόνο 2 έτη στρατό. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε εάν έχετε θεμελιώσει μέχρι 31/12/2012. Μας αναφέρετε ότι έχετε έως 31/12/2012 10080 ένσημα με αναγνώριση από το στρατό 420 ημερών ασφάλισης συμπληρώνετε τα 10500 το 2012 και έτσι μπορείτε με 37 έτη συνολικά , που ήδη τα έχετε από την ασφάλιση του 2013, 2014 και 2015 να βγείτε σε σύνταξη. Με το προισχύσαν καθεστώς απαιτούνταν η ηλικία των 60 ετών, το ηλικιακό αυτό όριο ωστόσο μεταβλήθηκε με τον Ν. 4336/2015 και καθώς εσείς γίνεστε 60 ετών τον 2/2017 μπορείτε εν τέλει με τα νέα δεδομένα να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η :

 Είμαι γεννηθείς τον 1/1954. Έχω 10500 ημερομίσθια έως 12/2015 στο ΙΚΑ. Έχω 700 ημέρες από στρατό και 300 ημέρες από επιδοτούμενη ανεργία. Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση συνταξιοδοτικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εσείς μέχρι 31/12/12 έχετε 9600 ημερομίσθια πραγματικής απασχόλησης και με αναγνώριση πλασματικού χρόνου 700 ημερών από τον στρατό και 300 ημερών από τον ΟΑΕΔ, συμπληρώνεται   τα 10600 ημερομίσθια και άρα με το παλιό καθεστώς μπορούσατε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 11100 ημερών να βγείτε σε σύνταξης στην ηλικία των 59 ετών. ΄Ησασταν 59 ετών το 2013 και άρα δεν επηρεάζεστε από τα νέα ηλικιακά όρια του Ν. 4336/2015. Μπορείτε να καταθέσετε οποτεδήποτε, σίγουρα ωστόσο θα επηρεαστείτε από τα νέα δεδομένα ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

 Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ από το 1999 και μέχρι 31/12/2014 έχω 15 έτη ασφάλισης. Πώς επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 είσαστε νέα ασφαλισμένη και συνεπώς από τη στιγμή που συμπληρώνετε και τον ελάχιστο απαιτούμενο για συνταξιοδότηση χρόνο ασφάλισης της 15ετίας μετά την 1/1/2013 δικαιούστε σύνταξη πλήρη στα 67 έτη σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

Είμαι γεννημένη το 1960 με ασφάλιση στο ΙΚΑ από το 1992. Μέχρι 31/12/2011 είχα 5500 και 12/2011 ενηλικιώθηκε το τέκνο μου. Πότε μπορώ να βγω ως μητέρα ανηλίκου;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Εφόσον μέχρι 31/12/2011 είχατε σωρευτικά 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο δικαιούσασταν πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου στην ηλικία των 57 ετών και μειωμένη στην ηλικία των 52 ετών . Επειδή όμως την ηλικία των 57 την συμπληρώνετε το 2017 βάσει των νέων ηλικιακών ορίων του Ν. 4336/2015 βγαίνετε σε σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 9 μηνών, για μειωμένη σύνταξη έχετε θεμελιώσει από το 2012 οπότε και ήσασταν ήδη 52 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

Είμαι γεννημένος 3/1/1956 και έως 12/2012 έχω 5300 ένσημα οικοδομικά. Έχω επιδοτηθεί 300 ημέρες λόγω ανεργίας. Πώς μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εσείς από τη στιγμή που έχετε 4500 ημερομίσθια σε οικοδομικές εργασίες εκ των οποίων 500 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 60 ετών. Την ηλικία αυτή την έχετε συμπληρώσει από 3/1/2016 και επομένως μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:

Είμαι γεννημένη 10/1960 και μέχρι τέλος του 2014 έχω 7500 ημερομίσθια βαρέα. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με δεδομένο ότι κάθε έτος έχετε 300 ημερομίσθια μέχρι 31/12/2010 είχατε τα απαιτούμενα από το νόμο 4500 ημερομίσθια. Εάν εξ’ αυτών 3600 και από αυτά 1000 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τότε έχετε θεμελιώσει από το 2010 σε ηλικία 55 ετών. Την ηλικία των 55 ετών την έχετε συμπληρώσει τον 10/2015, ανήκετε όμως στις εξαιρέσεις του Ν. 4336/2015 που δεν επηρεάζονται από τα νέα ηλικιακά όρια, συνεπώς μπορείτε να καταθέσετε για σύνταξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η :

 Είμαι γεννημένος τον Μάρτιο του 1959. Είχα συμπληρώσει 10500 ημέρες ασφάλισης το 2012,εξαγοράζοντας πλασματικό χρόνο από τα δύο μου παιδιά και τον στρατό. Με το παλαιό καθεστώς θα έβγαινα σε σύνταξη σε ηλικία 59 ετών. Τώρα τι ακριβώς ισχύει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τον ν.4336/2015 αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησής στην περίπτωσή σας. Επειδή συμπληρώνετε το 59ο έτος της ηλικίας σας το 2018  θα μπορέσετε να υποβάλλετε αίτηση για σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.