Ο εργατολόγος Δημήτρης Μουσελίμης μάς ενημερώνει για το Κοινωνικοασφαλιστικό και Εργατικό Δίκαιο

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας: “Η σύνταξή σας προσωπική μας υπόθεση”!

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και ο απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη (part 19):

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Είμαι γεννημένη στις 3/8/1954 και έχω 4350 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ, καθώς και 2 χρόνια ασφάλισης από εργασία στον Καναδά. Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να καταθέσω άμεσα αίτηση για σύνταξη καθώς και εάν ο χρόνος του Καναδά μπορεί να προσμετρηθεί στα ένσημά μου.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο Καναδάς αποτελεί χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης και επομένως ο χρόνος ασφάλισης σας εκεί συνυπολογίζεται για την απονομή σύνταξης στη χώρα μας.  Καθώς έχετε πάνω από 4500 ένσημα και συμπληρώσατε τα 62 σας στις 3/8/16, μπορείτε να λάβετε άμεσα μειωμένη σύνταξη με την προϋπόθεση ότι την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος. Πλήρη σύνταξη μπορείτε να λάβετε στα 67.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Έχω γεννηθεί στις 12/3/1966 και ασφαλίστηκα για πρώτη φορά την 1/1/1988 και δουλεύω από τότε στον ιδιωτικό τομέα χωρίς διακοπή με ασφάλιση ΙΚΑ. Έχω 2 ενήλικα τέκνα τα οποία γεννήθηκαν το 1994 και το 1996. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ως μητέρα με ανήλικο και αν επηρεάζει το γεγονός ότι τα τέκνα μου είναι πλέον άνω των 18.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Από τα δεδομένα που μας δίνετε φαίνεται ότι έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010 με 5500 ένσημα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα τέκνα σας να ήταν ανήλικα το 2010,επομένως δεν μας επηρεάζει το γεγονός ότι έχουν πλέον ενηλικιωθεί. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν από την ψήφιση του Ν.4336/15 δικαιούστε τελικά μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών και πλήρη σε ηλικία 65 ετών και 6 μηνών ή διαφορετικά με 40 έτη ασφάλισης στο 62ο έτος της ηλικίας σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η :

Είμαι γεννημένος τον Οκτώβριο του 1955 και από το 1975 έως σήμερα έχω ασφάλιση στον ΟΑΕΕ χωρίς διακοπή. Τι προβλέπει ο νόμος για την συνταξιοδότηση μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Καθώς  ασφαλιστήκατε για πρώτη φορά το 1975, προκύπτει πως μέχρι 31/12/2010 έχετε συμπληρωμένη την 35ετία που απαιτείται από το νόμο. Ο προϊσχύων νόμος προέβλεπε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης  με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 60ου έτους της ηλικίας για έτος θεμελίωσης το 2010. Με τις νέες διατάξεις που ισχύουν από τον Αύγουστο του 2015 και επειδή συμπληρώσατε το 60ο σας έτος τον Οκτώβριο του 2015, δηλαδή δύο μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, το όριο ηλικίας για την συνταξιοδότηση σας αυξάνεται και τελικά θα μπορέσετε να βγείτε στην σύνταξη  σε ηλικία 60 ετών και 3 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

Έχω γεννηθεί 29/8/1957, είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από το 1976 και  το 2012 είχα 9700 ένσημα. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

Είμαι πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων και δουλεύω συνεχώς μέχρι και σήμερα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με εξαγορά πλασματικού χρόνου από τα δύο τέκνα σας (600 ημέρες), συμπληρώνετε τις απαιτούμενες 10500 ημέρες για συνταξιοδότηση, με έτος θεμελίωσης το 2012.

Σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 59 ετών. Όμως καθώς συμπληρώσατε το απαιτούμενο όριο ηλικίας μετά την ψήφιση του νόμου και συγκεκριμένα στις 29/8/2016,  επηρεάζεστε από την αύξηση του ορίου ηλικίας και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής σας είναι πλέον το 59ο και 9 μήνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Έχω γεννηθεί το 1957 και εργάζομαι ως οικοδόμος. Είχα καταθέσει τα ένσημα μου για καταμέτρηση και από την απόφαση ανακεφαλαίωσης φαίνεται ότι έχω 5100 ένσημα μέχρι και τις 31/12/2015 και όλα οικοδομικά. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν επηρεάζεστε από αλλαγές στο όριο ηλικίας σας ή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας διότι το δικαίωμά σας είναι θεμελιωμένο και κατατάσσεται στην κατηγορία των βαρέων, οικοδομικών εργασιών, που δεν θίγονται με τον νέο νόμο. Επειδή όπως μας αναφέρετε μέχρι τις 31/12/2015 είχατε ήδη 5100 βαρέα οικοδομικά ένσημα, μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη με τη συμπλήρωση των 60 ετών, το 2017.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

Είχα ασφάλιση στο ΙΚΑ και μετά ΤΕΒΕ μέχρι το 2011. Επιπλέον έχω και 3 έτη ασφάλισης στην Ουγγαρία. Υπολογίζω συνολικά ότι έχω 27 χρόνια ασφάλισης. Είμαι γεννημένος τον 6/1955. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε έχετε 27 έτη ασφάλισης έως 31/12/2011, ήτοι 8100 ημέρες εργασίας. Για θεμελίωση το 2011 ο νόμος δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης κατ΄ ανώτατο όριο 1200 ημερομισθίων. Ακόμη όμως και με αυτή την αναγνώριση συμπληρώνετε (8100+1200) μόλις 9300 ημερομίσθια, πολύ μακριά από τα 10.000 ή και 10500 ημερομίσθια που θα σας επέτρεπαν να συνταξιοδοτηθείτε με πιο ευνοϊκές διατάξεις ως προς το ηλικιακό όριο. Πλέον μονόδρομος αποτελεί για πλήρη συνταξιοδότηση η ηλικία των 67 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

Είμαι ασφαλισμένη για πρώτη φορά στο ΙΚΑ τον 4/1997 και μέχρι σήμερα έχω περί τις 5000 ημέρες ασφάλισης. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, από τη στιγμή που τα πρώτα σας ένσημα είναι τον 4/1997 είσαστε νέα ασφαλισμένη και απευθείας ανήκετε στην κατηγορία ασφαλισμένων που δικαιούνται σύνταξη πλήρη είτε στην ηλικία των 62 ετών με 40 έτη ασφάλισης είτε στην ηλικία των 67 ετών. Για να βγάζατε νωρίτερα σύνταξη θα μπορούσατε μόνο με αναπηρική σύνταξη εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας που θα σας επιτρέψει να πάρετε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

Είμαι ασφαλισμένος ανελλιπώς στο ΤΑΕ από το 1984 και συνεχίζω έως και σήμερα. Το τέκνο μου είναι ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας 80%. Τι προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση ως γονέας αναπήρου τέκνου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη συνταξιοδότηση ως γονέας αναπήρου τέκνου, εξετάζουμε πότε συμπληρώνονται οι απαιτούμενες 7500 ημέρες πραγματικής απασχόλησης. Εάν συμπληρωθούν μέχρι τις 18-8-2016 δεν απαιτείται όριο ηλικίας, εάν ωστόσο συμπληρωθούν από τις 19/8/2016, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος 4336/2015, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο τουλάχιστον το 55οέτος της ηλικίας. Στη δική σας περίπτωση, ως ασφαλισμένος ήδη από τον 1985 έχετε προ πολλού συμπληρώσει τις 7500 ημέρες εργασίας πολύ πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015, οπότε μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης ως πατέρας αναπήρου τέκνου, εφόσον πληρείτε και τις λοιπές προϋποθέσεις του Ν. 3996/2011.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:

Είμαι γεννημένος το 1957 και έχω μόνο ασφάλιση στο ΤΕΒΕ. Εξακολουθώ και εργάζομαι και μέχρι 31/12/2010 έχω συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης. Πόσο επηρεάζομαι από τα νέα δεδομένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Προκειμένου να βγείτε σε σύνταξη από το ΤΕΒΕ με τις προϋποθέσεις του 2010 θα πρέπει μέχρι 31/12/2010 να έχετε 35 έτη ασφάλισης και συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας. Έχετε ήδη καλύψει τα προαπαιτούμενα έτη ασφάλισης αλλά ως γεννηθείς το 1957, γίνεστε 60 ετών το 2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων. Πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:

Έχω γεννηθεί τον 7/1981 μόνο με ασφάλιση στο ΙΚΑ. Έως 7/2016, οπότε και διέκοψα την εργασία μου έχω 3733 ημερομίσθια. Πάσχω από θαλασσαιμία με ποσοστό αναπηρίας 67& εφ΄ όρου ζωής και δυσκολεύομαι να εργαστώ. Τι μπορώ να κάνω για να βγω άμεσα σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με τις ειδικές διατάξεις απαιτούνται τουλάχιστον 4050 ημέρες ασφάλισης και ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Για τη συμπλήρωση των 4050 υπολείπονται 317 ημερομίσθια. Εάν έχετε επιδοτούμενη ανεργία από τον ΟΑΕΔ, δεν μας το διευκρινίζετε αυτό στην ερώτηση σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 200 ημέρες και τις υπόλοιπες 117 ημέρες που σας υπολείπονται να τις καλύψετε μόνο από πραγματική εργασία.

GLYFADA METROPOLITANSΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.