Ομιλίες στα Κ.Α.Π.Η. για τις αναπνευστικές λοιμώξεις

Ομιλίες με σκοπό την ενημέρωση των μελών των Κ.Α.Π.Η του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για θέματα που αφορούν τις αναπνευστικές λοιμώξεις θα πραγματοποιηθούν εντός του Φεβρουαρίου 2019.Οι ομιλίες θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με την Πνευμονολόγο Βαλκάνου Ελένη  Επιμελήτρια του 251 Γ.Ν.Α και θα έχουν ως θέμα:

        “Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και μέτρα Προφύλαξης”

13 Φεβρουαρίου  2019 στις 10:00 πμ στο Β Κ.Α.Π.Η (Λ. Ιασωνίδου 35,Ελληνικό)

13 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:30 πμ στο Α Κ.Α.Π.Η (Αλεξιουπόλεως 27,Αργυρούπολη)

20 Φεβρουαρίου 2019 στις 10:00 πμ στο Γ Κ.Α.Π.Η (Λ.Βουλιαγμένης & Ιμέρας, Αργυρούπολη)

20 Φεβρουαρίου 2019 στις 11:30 πμ στο Δ Κ.Α.Π.Η (Ολυμπίας 40-42, Αργυρούπολη)

Οι ομιλίες είναι ανοικτές στο κοινό.