Παρατείνεται έως την Πέμπτη η τραπεζική αργία – Διευρύνονται οι εργασίες που επιτρέπονται

Κλειστές θα παραμείνουν οι τράπεζες έως και την Πέμπτη. Με νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στις 14/7/2015 στο ΦΕΚ, η τραπεζική αργία παρατάθηκε κατά μία ημέρα. Παράλληλα διευρύνονται οι τραπεζικές εργασίες που επιτρέπονται. Έτσι στα υποκαταστήματα των τραπεζών που λειτουργούν, μπορούν να πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων και οι εξής πράξεις:

  1. Η άπαξ καταβολή ποσού εκατόν είκοσι (120) ευρώ στους συνταξιούχους, στους οποίους δεν έχει καταβληθεί.
  2. Οι πληρωμές: αα) ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών δόσεων από τη χρήση πιστωτικής κάρτας και από κάθε είδους δάνειο, και ββ) οφειλών προς το Δημόσιο, προς τις ΔΕΚΟ, προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και προς ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με κατάθεση μετρητών ή με εντολή μεταφοράς χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό.
  3. Η εντολή μεταφοράς κεφαλαίων από λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως σε άλλο αντίστοιχο λογαριασμό που τηρείται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.

Σημειώνεται ότι οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους β και γ θα παρέχονται και μετά την 16η Ιουλίου.

Επίσης μεταφέρεται η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών στην Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

source


///