“Το ’21 και τι αξίζει να θυμόμαστε από αυτό.”

Eισηγητές:

Χάρης Αθανασιάδης (καθηγητής Ιστορίας της Εκπαίδευσης και Δημόσιας Ιστορίας) και
Νίκος Βαφέας (αν. καθηγητής Ιστορίας και Πολιτικής Κοινωνιολογίας).
Αναμετάδοση από το fb, του “Παιδείας Διάλογος”:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017077938591

Τετάρτη 14 Απριλίου στις 8 μ.μ.
Διαδικτυακά,  στο Παιδείας Διάλογος.