16η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.5.15)

dimos-GlyfadasΠρόσκληση  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την  27η Μαϊου 2015,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., για τα παρακάτω θέματα:

Στην ώρα των ερωτήσεων θα απαντήσουν οι Αντιδήμαρχοι στα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

1.    Έκθεση εσόδων-εξόδων 1ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2015. (σχετ. η με αρ. 253/2015 απόφαση Ο.Ε.)

2.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών διάρκειας δύο (2) μηνών.

3.    Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις οδών» (αρ.μελ. 41/2011)

4.    ’Eγκριση παρατάσεως για το έργο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια» στο πλαίσιο της πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, αρ.μελ. 124/2013, πρ/σμού 521.335,48 € (συμ/νου ΦΠΑ).

5.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία.

6.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός τηλεσκοπικού φορτωτή».

7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια προκατασκευασμένου γραφείου».

8.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια προκατασκευασμένου κτιρίου παιδικού σταθμού οδού Πύργου».

9.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλιακών θερμοσιφώνων»

10.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια διαχωριστικών εσωτερικών χώρων Δημαρχείου»

11.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων»

12.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων μαρινών»

13.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων μαρίνας»

14.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων»

15.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών συντήρησης»

16.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σαρώθρων οδοκαθαριστών»

17.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδικών μηχανημάτων καθαρισμού»

18.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων»

19.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συστημάτων σκίασης για τις ανάγκες γραφείων Δημαρχείου»

20.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση αποδυτηρίων, ντουζιερών και παρατηρητηρίων ναυαγοσωστών στην παραλία Γλυφάδας»

21.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών οστεοφυλακίων»

22.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»

23.    Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο: «Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, αιθουσών, διαδρόμων και κλιμακοστασίων σχολικών μονάδων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

follow Γλυφάδα metropolitans on twitter 

GLYFADA METROPOLITANS