Όπως τονίζουν οι ίδιοι από σήμερα δεν θα εξυπηρετούνται όχι μόνο οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, αλλά συνολικά όλοι οι ασθενείς.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, τα διαγνωστικά κέντρα θα παραμένουν ανοιχτά μόνο για τρεις ώρες κάθε απόγευμα, ώστε να παραδίδονται στους ασθενείς τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν ήδη κάνει.

Βασικά αιτήματα των ιδιοκτητών διαγνωστικών κέντρων είναι:

•    Κατάργηση του καταστροφικού clawback και rebate που δημεύει το 70% των εσόδων με αποτέλεσμα τα Διαγνωστικά Εργαστήρια, Πολυϊατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα και Κλινικοεργαστηριακοί ιατροί να οδηγούνται στο λουκέτο.
•    Αύξηση του προϋπολογισμού του 2018 του ΕΟΠΥΥ προκειμένου να μηδενιστεί το clawback.
•    Πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
•    Αύξηση της χρηματοδότησης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία.
•    Στήριξη της Δημόσιας Υγείας

Εάν λοιπόν πρόκειται να υποβληθείτε άμεσα σε εξετάσεις, θα πρέπει να απευθυνθείτε στα δημόσια νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας και στις δομές δημόσιας πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπου όμως οι λίστες αναμονής θα είναι μεγάλες.