ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ 43ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (27, 28, 29 ΚΑΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Του 43ου  ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ισχύοντος Καταστατικού της Ομοσπονδίας και τις από 20 Νοεμβρίου 2014 και 19 Φεβρουαρίου 2015 αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου, της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να λάβουν μέρος:

 

Στο 43ο  Τακτικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28, 29 και 30 Απριλίου 2015, στη ΑΘΗΝΑ,  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Διοικητικός Απολογισμός – Οικονομικός Απολογισμός.
  2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Πρόγραμμα ΔράσηςΠροϋπολογισμός.
  4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  5. Ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και εκπροσώπων στα Ταμεία.

 

Το 43ο Τακτικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «NOVOTEL ATHENES» (Μ. Βόδα 2-6 – Αθήνα – Τηλ.: 210 8200700). Με νεότερη ανακοίνωση θα σας γνωστοποιηθεί  το αναλυτικό Πρόγραμμα Εργασιών του Συνεδρίου.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς                  

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος

Θέμης Μπαλασόπουλος                                                              

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Τσούνης

GLYFADA METROPOLITANS