Συνέντευξη τύπου με θέμα «Σχολικός αθλητισμός Δ’ Αθήνας»