ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ

Είσαι ανασφάλιστος και έχεις ανάγκη για πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας;

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού - ΜΚΙΕ: Οι απαντήσεις στα παρακάτω ερώτηματα, δίνονται μέσα από άλλες σελίδες και αρχεία PDF ή WORD επίσημων φορέων, υπουργείων κλπ.  Εάν σας ζητηθεί να ανοίξετε κ...