Αμφίπολη

Νέα ευρήματα από την Αμφίπολη: Διαπιστώθηκε η ύπαρξη δαπέδου σφράγισης από πώρινους λίθους!

Νέα ευρήματα Η ύπαρξη τεχνητού ορύγματος επί φυσικού σχιστολιθικού εδάφους, επιφάνειας 4Χ2,10μ., το οποίο είναι επιχωμένο με ιλυώδη άμμο, (όπως άλλωστε και η υπόλοιπη επίχωση του μνημείου), διαπιστώθηκε κατά τ...