ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Η εκρηκτικά ελεύθερη ενέργεια του Ελληνισμού

Η εκρηκτικά ελεύθερη ενέργεια του Ελληνισμού Λίγο ἀκόμα θὰ ἰδοῦμε                     τὶς ἀμυγδαλιὲς ν᾿ ἀνθίζουν. Λίγο ἀκόμα θὰ ἰδοῦμε τὰ μάρμαρα νὰ λάμπουν, νὰ λάμπουν στὸν ἥλιο κι ἡ θάλασσα νὰ κυμα...