Τι αλλάζει στις αποζημιώσεις του ΕΟΠΥΥ για 86 ιατρικές πράξεις!

Συνολικά για 86 ιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και η ψηφιακή μαστογραφία, θα αποζημιώνονται στο εξής από τον ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο κοστολόγησης και ανακοστολόγησης που προχωρά το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τη naftemporiki.gr, στην ανακοστολόγηση περιλαμβάνεται και η«ΔιαγνωστικήΑρθροσκόπηση», η οποία είχε κοστολογηθεί αρχικά από το ΚΕΣΥ, το 2014, ως Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλειο (ΚΕΝ), στα 1.500 ευρώ. Με την ανακοστολόγηση η αποζημίωση που καλείται να καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ ανέρχεται στα 150 ευρώγια την ιατρική αμοιβή και 150 ευρώγια τα αναλώσιμα.

Μια άλλη υπερκοστολογημένη ιατρική πράξη, η οποία ανακοστολογήθηκε από τα 800 ευρώστα 400 ευρώ είναι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με ταυτόχρονη υπολογιστική τομογραφία (PET-CT).

Όσον αφορά στην κοστολόγηση, είναι η πρώτη φορά που κοστολογούνται 86 ιατρικές πράξεις, η δαπάνη των οποίων έως τώρα επιβάρυνε τους ασθενείς, ενώ στο εξής θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Μεταξύ αυτών οι σημαντικότερες είναι οι:

 Ψηφιακή Μαστογραφία

 Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας και Β’ Επιπέδου

 Προγεννητικός Γονιδιακός Έλεγχος για Κυστική Ίνωση

 HPV

 Αξονική Στεφανιογραφία

 Κολπικό Υπερηχογράφημα

 PCR για Γρίπη Α/Η1Ν1.