ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ…

 Είναι γνωστό ότι το κάπνισμα αποτελεί κοινωνική συμπεριφορά με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην υγεία όσο και στην οικονομία εξαιτίας του κόστους αγοράς των τσιγάρων όσο και του κόστους νοσηλεί­ας παθήσεων σχετιζομένων με το κάπνισμα.

banner200x250sap-χ3Είναι ευρέως γνωστό πως το κάπνισμα είναι υπεύ­θυνο για μια σειρά παθήσεων που σχετίζονται με το καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα. Επιπλέον ενοχοποιείται ως παράγοντας κινδύνου και για άλλες σοβαρές παθήσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, στο κάπνισμα οφείλεται η επιτάχυνση της εμφάνισης καταρ­ράκτη, της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, του γλαυκώματος καθώς και της ξηροφθαλμίας. Είναι η δεύτερη πιο σημαντική αιτία πρόωρης εμφάνισης καταρράκτη. Μπορεί να εμφανιστεί 10-15 χρόνια νωρίτερα. Έρευνες του πανεπιστημίου του Harvard έδειξαν πως αν ο καπνιστής διακόψει το κάπνισμα θα μειώσει την πιθανότητα περαιτέρω βλάβης στον οφθαλμό που έχει προσβληθεί. Η προϋπάρχουσα όμως βλάβη είναι μη αναστρέψιμη.

Επίσης ο κίνδυνος εκφύλισης της ωχράς κηλίδας είναι 2,4 φορές μεγαλύτερος στα άτομα που κα­πνίζουν 1 πακέτο τσιγάρα ή και περισσότερο την ημέρα. Αιτία είναι πιθανότατα η μείωση της αιμάτωσης των οφθαλμών και η προοδευτική αγγειοπάθεια. Έρευνες γιατρών του Washington School of Medicine σε πειραματόζωα έδειξαν τη σχέση υψηλής χοληστερόλης και εκφύλισης ωχράς κηλίδας. Τονίζουμε εδώ πως το κάπνισμα αιτιάται για τις υψηλές τιμές χοληστερόλης. Κατά τις έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας θα μπορούσε να αποφευχθεί με την χορήγηση οφθαλμικών σταγόνων ή άλλων φαρμάκων κατά της χοληστερόλης ώστε να απο­τρέπουν τη συσσώρευση λιπιδίων κάτω από τον αμφιβληστροειδή.

Γλαύκωμα και κάπνισμα. Δυστυχώς, το κάπνι­σμα προκαλεί περαιτέρω βλάβη στο οπτικό νεύρο γι’ αυτό και ειδικά οι γλαυκωματικοί ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν να καπνίζουν.

Τέλος έρευνα του τμήματος Οφθαλμολογίας του Πανεπιστημίου του Mainz της Γερμανίας έδειξε αλλοιώσεις στις πρωτεΐνες των δακρύων στους καπνιστές. Οι αλλοιώσεις αυτές ευθύνονται για το αίσθημα καύσου, κνησμού και ξένου σώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται και οι ερευνητές πιστεύουν ότι η ανάλυση των πρωτεϊνών των δακρύων με ηλεκτροφόρηση θα βοηθήσει στον εντοπισμό της παθογένειας των οφθαλμικών παθήσεων στην επι­φάνεια του ματιού που σχετίζονται με το κάπνισμα.

του Αναστάσιου Λοΐζου

Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Ο.Ο.

Πηγές: Laservision και Λεωνίδας Καλλιδώνης (healthpress.gr) – Οπτικά Νέα