Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου.

 

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: α) τη χαμηλότερη τιμή (για τα είδη παντοπωλείου, αρτοπωλείου και κυλικείου) και β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της %.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ