8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (01.03.17)

Η τακτική συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Γλυφάδας, στην οδό Άλσους 15, την 1η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., για τα παρακάτω θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικών της 41ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2016.

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αντικαταστάτη του, ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 35 παρ. 2 του με αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (444 Β΄/26.4.1999) , καθώς και του άρθρου 1 παρ. 1γ του Π.Δ. 23/2000 (18 Α΄/ 7.2.2000) , περί ρύθμισης θεμάτων χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2017

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στις Επιτροπές Παραλαβής (Προμηθειών – Εργασιών), με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147 Α΄)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο «Εγκατάσταση στεγάστρων υπαίθριων αθλητικών χώρων»

 1. Λήψη απόφασης σχετική με την επιστροφή χρηματικού ποσού ύψους 270,31 € στο Δήμο Σπετσών, που αφορά τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων – παρεπιδημούντων.

 1. Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση Κ.Ε.Π. (Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά την εργασία/υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας εφαρμογής FIX MY CITY»

 1. Λήψη απόφασης επί πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρων στην πλατεία Σμύρνης.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αιγύπτου 91.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Προύσσης 27.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ήβης 20.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Κύπρου 27 & 29.

 1. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ασκληπιού 5.

 

Γλυφάδα, 24.2.2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ