Ενημερώσου για τον σεισμό – Χώροι Καταφυγής Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

 

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης έχει εκπονήσει σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών, με την κωδική ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” αρ. αποφ. ΔΣ121/2020 και ΑΔΑ: ΩΘΧΛΩΡ7-8Μ1

Σε περίπτωση σεισμού μεταβαίνουμε στους χώρους καταφυγής που έχουν προβλεφθεί στο σχέδιο όπως αναφέρεται παρακάτω.

Ως χώροι καταφυγής (ή συγκέντρωσης ή συνάθροισης) θεωρούνται ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι μέσα στην πόλη που αποσκοπούν στην ασφαλή εκτόνωση του πληθυσμού, που εκδηλώνεται ως πρώτη αντίδραση σε ένα συμβάν έκτακτης ανάγκης (αποτυπώνονται στον χάρτη με κίτρινο χρώμα – ένα για κάθε τομέα).

Οι χώροι καταφυγής δύναται να χρησιμοποιηθούν και ως χώροι άμεσης στέγασης (πχ με σκηνές, τροχόσπιτα ή πλοία), με διάρκεια παραμονής ωρών έως λίγων ημερών, δηλαδή μέχρι την επάνοδο των πληγέντων στις κατοικίες τους ή την μετεγκατάστασή τους σε χώρους προσωρινής στέγασης (πχ σε οργανωμένους χώρους καταυλισμού με μεταφερόμενους οικίσκους) και εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.


Δείτε εδώ: Χάρτης Δήμου αστικό – Σχέδια Καταφυγής


Πατήστε εδώ για λήψη αρχείου σε μεγαλύτερη ανάλυση.

 

 

 

Οι παρακάτω χώροι έχουν προβλεφθεί να λειτουργήσουν σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΦΕΚ (423/Β’/2003):