ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: 10 ερωτήσεις και 10 απαντήσεις που σάς ενδιαφέρουν

 

 

|| Κάθε Πέμπτη ||

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος, Δημήτρης Μουσελίμης (ειδικός στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο), απαντά στις ερωτήσεις σας:

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

 Έως 31/12/2011 έχω 5850 ημερομίσθια και έχω γεννηθεί στις 16/6/1960. Το τέκνο μου γεννήθηκε το 1995. Δεν έχω άλλο πλασματικό χρόνο παρά μόνο από το τέκνο μου. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων έχετε θεμελιώσει το 2011 καθως τότε είχατε 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο. Σύμφωνα με το μέχρι 18/8/2015 νομικό πλαίσιο, δικαιούσασταν πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 57 ετών και μειωμένη στην ηλικία των 52 ετών. Εσείς γίνατε 57 το 2017, και βάσει του Ν. 4336/2015 θα μπορείτε πλέον να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 9 μηνών καθώς με τον νόμο αυτό αναπροσαρμόστηκαν τα όρια ηλικίας για την συνταξιοδοότηση. Δικαίωμα μειωμένης σύνταξης έχετε ήδη θεμελιώσει καθώς ήσασταν 52 το 2012, όμως το ποσοστό μείωσης θα είναι της τάξης του 40%, στην εθνική όμως σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:  

Είμαι ασφαλισμένη ανελλιπώς στον ΟΑΕΕ και έχω μέχρι 31/12/2016, 5600 ημερομίσθια. Πάσχω από β‘ ομόζυγο μεσογειακή αναιμία. Είμαι γεννημένη τον 7/1969. Αλλάζουν οι προϋποθέσεις σύνταξης με τις ειδικές κατηγορίες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ο νόμος για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις γήρατος ειδικών κατηγοριών απαιτεί να έχετε 15 έτη ασφάλισης τουλάχιστον και ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% σε περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο παθήσεις. Στην περίπτωση σας, υπάρχουν και οι ημέρες ασφάλισης και η πάθηση σας ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Συνεπώς πληροίτε τις προϋποθέσεις για σύνταξη γήρατος ειδικών κατηγοριών με προνομιακό τρόπο υπολογισμού ίσο με ασφάλιση 35ετίας.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

 Όλα τα ένσημα μου είναι βαρέα-οικοδομικά. Τα υπολογίζω σε 5000 έως 31/12/2012 όμως συνεχίζω να δουλεύω στην οικοδομή. Εχω γεννηθεί το 1962. Πότε θα βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον έχετε συμπληρώσει τα 4500 ένσημα, όλα βαρέα οικοδομικά και εξ’ αυτών 500 τα τελευταία 13 έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας μπορείτε να βγείτε στα 60 σας σε πλήρη σύνταξη χωρίς να επηρεάζετσε από την αύξηση των ορίων ηλικίας βάσει του Ν. 4336/2015.

 

EΡΩΤΗΣΗ 4Η:

Γεννήθηκα 30-12-1957 και είμαι ασφαλισμένος στο ΤΑΕ από 15-5-1976 μέχρι σήμερα,συνεχώς. Είμαι πτυχιούχος ΑΕΙ και έχω 1 παιδί 24 ετών και έχω υπηρετήσει στο στρατό 28 μήνες. Πότε μπορώ να σταματήσω να πληρώνω ασφάλιση, και πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Έχετε ήδη συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2012.Επιπλέον έχετε συμπληρώσει και τα απαιτούμενα 37 έτη ασφάλισης συνολικά. Στην περίπτωσή σας δεν απαιτείται επιπλέον χρόνος ασφάλισης, ούτε χρειάζεται αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης. Επηρεάζεστε όμως από τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως προβλέπονται στον Ν.4336/2015. Έτσι, επειδή συμπληρώσατε το 60 έτος της ηλικίας σας τον 12/2017, θα μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών, τον 9/2018.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Είμαι γεννημένη τον 2/1955 και υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2016 έχω  4600 ένσημα στην ασφάλιση του ΙΚΑ όλα βαρέα. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε καθώς έχετε 4600 μέχρι 31/12/2016 σημαίνει ότι συμπληρώσατε τα 4500 μετά την 1/1/2013 συνεπώς ανήκετε στους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2013 και συνεπώς το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 62ο. Παρόλο που εσείς το συμπληρώσατε τον 2/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, δεν επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων καθώς η συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων ανήκει στις εξαιρέσεις αυτού. Μπορείτε να καταθέσετε άμεσα για σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

Είμαι γεννημένος τον 5/1957 με ασφάλιση ανελλιπώς στο ΙΚΑ. Μέχρι 31/12/2017 έχω 10310 ένσημα. Έχω υπηρετήσει 24 μήνες στο στρατό, έχω 4 έτη σπουδών και κενά ασφάλισης. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ανήκετε στην κατηγορία των ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1/1/2013, συνεπώς για πλήρη σύνταξη με 12000 στην ηλικία των 62 ετών ή για μειωμένη στα 62 εφόσον έχετε και 100 ένσημα ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης. Η διαφορά έγκειται στο ότι για να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη πρέπει τα 1690 ημερομίσθια που σας υπολείπονται των 12000 να τα εξαγοράσετε, γεγονός που πιθανόν να είναι πολύ κοστοβόροσε συνάρτηση και με τις αποδοχές σας, ενώ για τη μειωμένη σύνταξη αναμένετε απλώς την ηλικία των 62.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7Η:

Είμαι γεννημένη τον 5/1964 και ασφαλισμένη στο ΙΚΑ έως σήμερα. Μέχρι τις 31/12/2010 είχα πάνω από 6200 ένσημα και ανήλικο τέκνο. Μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέτετε, καθώς έως 31/12/2010 είχατε 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο, είχατε κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010 και θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε με μειωμένη σύνταξη στο 50ό και με πλήρη στο 55ο έτος της ηλικίας σας. Καθότι είχατε ήδη μέχρι το 2014συμπληρώσει το 50ο σας έτος, μπορείτε οποτεδήποτε να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη. Για την πλήρη σύνταξη επειδή θα κλείσετε το 55ο έτος σας τον5/2019, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης  αυξάνεται στα 62 έτη και 6 μήνες.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8Η:

Είμαι γεννημένη τον 9/1957 και υπολογίζω ότι έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31/12/2015 11.100 ημερομίσθια. Έχω 3 τέκνα και σπουδές 4 έτη. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε  σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης με τις διατάξεις των 10500 ημερομισθίων το 2011. Ο νόμος προβλέπει ότι για θεμελίωση το 2011 θα πρέπει έως 31/12/2011 να έχετε 10500 ημερομίσθια ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ημέρες να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 58 ετών. Εσείς εφόσον έχετε μέχρι 31/12/2015 11100 ένσημα και με δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημερομίσθια, σημαίνει ότι έως 31/12/2011 έχετε 9900 ημερομίσθια. Για τη συμπλήρωση των 10500 υπολείπονται 600 ημερομίσθια. Για θεμελίωση το 2011 ο νόμος δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης έως 4 έτη, ήτοι 1200 ημέρες. Εάν αναγνωρίσετε λοιπόν τις 600 ημέρες που σας λείπουν από τα 2 τέκνα σας, θα έχετε τις 10500 και με συνυπολογισμό και της ασφάλισης των ετών 2012 και επόμενα, έχετε υπερβεί τα απαιτούμενα 10800 ένσημα. Σχετικά με την ηλικία επειδή, ως γεννηθείσα τον 9/1957, συμπληρώσατε την ηλικία των 58 ετών τον 9/2015, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η:

Είμαι γεννημένος  τον 7/1951. Έχω περί τα 3900 ένσημα στο ΙΚΑ. Έχω εργαστεί και 5 χρόνια στον Καναδά. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με χρήση του χρόνου της αλλοδαπής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μεταξύ των δύο χωρών υφίσταται Διμερής Σύμβαση, που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε και τα έτη ασφάλισης στο εξωτερικό. Δηλαδή τα έτη που εργαστήκατε εκεί, αποτελούν συντάξιμα έτη στην Ελλάδα. Επομένως με συνυπολογισμό των 13 ετών ασφάλισης σας στο ΙΚΑ και των 5 ετών στο εξωτερικό, έχετε τα απαιτούμενα 15 έτη ασφάλισης και μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ στην ηλικία των  67 ετών, την οποία ως γεννηθείς τον 7/1951 συμπληρώνετε τον 7/2018.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η:

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και προηγουμένως στο ΤΑΕ και υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2016 έχω 35 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Έχω γεννηθεί τον 3/1958. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2016έχετε 35 έτη και 4 μήνες, συνεπάγεται ότι έως 31/12/2012 έχετε 31 έτη και 4 μήνες. Για να θεμελιώσετε δικαίωμα το 2012 θα πρέπει μέχρι 31/12/2012 να έχετε 35 έτη ασφάλισης και συνολικά 37 έτη, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Για τη συμπλήρωση των 35 ετών λείπουν 3 έτη και 8 μήνες, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Στην ερώτηση σας δεν διευκρινίζεται τι πλασματικό χρόνο έχετε, εν γένει μπορείτε να αναγνωρίσετε τέκνα, στρατό, κενά ασφάλισης, σπουδές. Εάν λοιπόν προβείτε σε αναγνώριση του ανωτέρω διαστήματος, συμπληρώνετε την 35ετία μέχρι 31/12/2012 και με συνυπολογισμό της ασφάλισης των ετών 2013 και έπειτα έχετε και τα 37 έτη ασφάλισης. Αναφορικά με την ηλικία, το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε σαν όριο ηλικίας το 60οέτος, όμως εσείς γίνατε 60 ετών τον 3/2018, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, οπότε πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από την ηλικία των 61.

 

Ευχαριστούμε τον Εργατολόγο – Δικηγόρο Δημήτρη Μουσελίμη (www.e-syntaxi.gr), για τις πληροφορίες.

 

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ