ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: 10 ερωτήσεις και 10 απαντήσεις που σάς ενδιαφέρουν

|| ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ||

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη.

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Έχω γεννηθεί 4/9/1957 και είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από την 1/1/1977 μέχρι και το 1988 με 3000 ένσημα και από 1/1/2004 μέχρι και σήμερα με 4000 ένσημα. Ενδιάμεσα είχα ΤΕΒΕ, περίπου 4500 ένσημα. Συνολικά πάνω από 11500 ένσημα. Απ’ όσο γνωρίζω είχα τα 10000 ένσημα το 2012. Έχω 3 τέκνα και έχω τελειώσει ΑΕΙ. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ άμεσα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον με αναγνώριση πλασματικού χρόνου από τέκνα ή από σπουδές συμπληρώνετε 10000 το 2011 τότε δικαιούσθε σύνταξη με 10400 από την ηλικία των 59 ετών και 2 μηνών επειδή συμπληρώσατε τα 58 σας το 2015. Έχετε ήδη συμπληρώσει και την απαιτούμενη ηλικία επομένως μπορείτε κατόπιν της αναγνώρισης να καταθέσετε άμεσα αίτηση για σύνταξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Είμαι 65 ετών, έχω 10 χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ από 1980-1990 και 2500 ένσημα στο ΙΚΑ. Παρακαλώ ενημερώστε με αν μπορώ να βγω σε σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με τα δεδομένα που μας δίνετε φαίνεται πως δικαιούστε μόνο πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών με όσα ένσημα ήδη έχετε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Έχω γεννηθεί τον 7/1956. Από το 1975 μέχρι και το 2010 είχα βαρέα ένσημα στο ΙΚΑ, πάνω από 6000. Από το 2013 είμαι ασφαλισμένος στο πρώην ΤΕΒΕ. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη; Θα χρησιμοποιήσω και το ΤΕΒΕ ή φτάνουν τα οικοδομικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αν έχετε συμπληρώσει αυτοτελώς στο ΙΚΑ 4500 ένσημα εκ των οποίων 3600 βαρέα οικοδομικά και από αυτά 1000 τα τελευταία 13 έτη πριν από τα 60, τότε δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών χωρίς συνυπολογισμό χρόνου ΤΕΒΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Καλησπέρα. Είμαι γεννημένη 12/11/1968 και ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Το 2010 είχα 5500 ένσημα και ανήλικο τέκνο. Το τέκνο μου έχει ήδη ενηλικιωθεί. Μπορώ ακόμα να καταθέσω αίτημα για μειωμένη σύνταξη στα 50 μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Επειδή συμπληρώνετε το 50ο έτος το 2018 δικαιούστε ως μητέρα, μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών ενώ πλήρη δικαιούστε σε ηλικία 67 ετών καθώς τα όρια ηλικίας άλλαξαν με τον Ν.4336/2015.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Είμαι γεννημένη 1-2-1964. Το πρώτο μου ένσημο ήταν το 1987 και συνεχίζω να εργάζομαι ασφαλισμένη συνεχώς εως και σήμερα. Δεν έχω παιδιά. Ποιές οι δυνατότητές μου για πλήρη συνταξιοδότηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης (ήτοι 12.000 ημέρες ασφάλισης) σε ηλικία 62 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Είμαι γεννημένη τον 4/1962. Εργάζομαι με ασφάλιση ΙΚΑ από το 1989. Το τέκνο μου έχει ποσοστό αναπηρίας 67% εφ’ όρου ζωής. Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ως μητέρα αναπήρου τέκνου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να συνταξιοδοτηθείτε ως μητέρα αναπήρου τέκνου θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει 7500 ημερομίσθια, να μην έχετε καταστεί συνταξιούχος οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου ή να μην θεμελιώνετε δικαίωμα συνταξιοδότησης. Επίσης σωρευτικά θα πρέπει το τέκνο να είναι άγαμο, ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, να μην εργάζεται και να μην νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού φορέα.  Στην περίπτωση σας τις απαιτούμενες 7500 ημέρες ασφάλισης τις συμπληρώσατε το 2014, πριν από την ψήφιση δηλαδή του νόμου  4336/2015 και έτσι δεν υφίσταται όριο ηλικίας για την συνταξιοδότησή σας. Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση ανά πάσα στιγμή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Είμαι γεννημένη τον 9/1957 και υπολογίζω ότι έχω στην ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 31/12/2015 11.100 ημερομίσθια. Έχω 3 τέκνα και σπουδές 4 έτη. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε  σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης με τις διατάξεις των 10500 ημερομισθίων το 2011. Ο νόμος προβλέπει ότι για θεμελίωση το 2011 θα πρέπει έως 31/12/2011 να έχετε 10500 ημερομίσθια ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800 ημέρες να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 58 ετών. Εσείς εφόσον έχετε μέχρι 31/12/2015 11100 ένσημα και με δεδομένο ότι κάθε έτος επικολλούσατε 300 ημερομίσθια, σημαίνει ότι έως 31/12/2011 έχετε 9900 ημερομίσθια. Για τη συμπλήρωση των 10500 υπολείπονται 600 ημερομίσθια. Για θεμελίωση το 2011 ο νόμος δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης έως 4 έτη, ήτοι 1200 ημέρες. Εάν αναγνωρίσετε λοιπόν τις 600 ημέρες που σας λείπουν από τα 2 τέκνα σας, θα έχετε τις 10500 και με συνυπολογισμό και της ασφάλισης των ετών 2012 και επόμενα, έχετε υπερβεί τα απαιτούμενα 10800 ένσημα. Σχετικά με την ηλικία επειδή, ως γεννηθείσα τον 9/1957, συμπληρώνετε την ηλικία των 58 ετών τον 9/2015, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015, συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Είμαι γεννημένη τον 3/1964 και ασφαλισμένη στο ΙΚΑ  έως σήμερα. Μέχρι τις 31/12/2010 είχα πάνω από 6200 ένσημα και ανήλικο τέκνο. Μπορώ να καταθέσω αίτηση για σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέτετε, καθώς έως 31/12/2010 είχατε 5500 ημερομίσθια και ανήλικο τέκνο, είχατε κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010 και θα μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε με μειωμένη σύνταξη στο 50ό και με πλήρη στο 55ο έτος της ηλικίας σας. Καθότι είχατε ήδη μέχρι το 2014 συμπληρώσει το 50ο σας έτος, μπορείτε οποτεδήποτε να καταθέσετε αίτηση για μειωμένη σύνταξη. Για την πλήρη σύνταξη επειδή θα κλείσετε το 55ο έτος σας το 2019, το όριο ηλικίας αυξάνεται στα 62 έτη και 6 μήνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και προηγουμένως στο ΤΑΕ και υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2016 έχω 35 έτη ασφάλισης και 4 μήνες. Έχω γεννηθεί τον 1/1958. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όπως μας αναφέρετε αφού μέχρι 31/12/2016 έχετε 35 έτη και 4 μήνες, συνεπάγεται ότι έως 31/12/2012 έχετε 31 έτη και 4 μήνες. Για να θεμελιώσετε δικαίωμα το 2012 θα πρέπει μέχρι 31/12/2012 να έχετε 35 έτη ασφάλισης και συνολικά 37 έτη, ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Για τη συμπλήρωση των 35 ετών λείπουν 3 έτη και 8 μήνες, τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε από αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Στην ερώτηση σας δεν διευκρινίζεται τι πλασματικό χρόνο έχετε, εν γένει μπορείτε να αναγνωρίσετε τέκνα, στρατό, κενά ασφάλισης. Εάν λοιπόν προβείτε σε αναγνώριση του ανωτέρω διαστήματος , συμπληρώνετε την 35ετία μέχρι 31/12/2012 και με συνυπολογισμό της ασφάλισης των ετών 2013 και έπειτα έχετε και τα 37 έτη ασφάλισης. Αναφορικά με την ηλικία, το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς προέβλεπε σαν όριο ηλικίας το 60ο έτος, όμως εσείς γίνεστε 60 ετών τον 1/2018, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς θίγεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων, οπότε πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης σε ηλικία 61ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Είμαι γεννημένος  τον 6/1951. Έχω περί τα 3900 ένσημα στο ΙΚΑ. Έχω εργαστεί και 5 χρόνια στον Καναδά. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με χρήση του χρόνου της αλλοδαπής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μεταξύ των δύο χωρών υφίστανται Διμερείς Συμβάσεις, που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε και τα έτη ασφάλισης στο εξωτερικό. Δηλαδή τα έτη που εργαστήκατε εκεί, αποτελούν συντάξιμα έτη στην Ελλάδα. Επομένως με συνυπολογισμό των 13 ετών ασφάλισης σας στο ΙΚΑ και των 5 ετών στο εξωτερικό, έχετε τα απαιτούμενα 15 χρόνια και μπορείτε να καταθέσετε αίτηση για πλήρη σύνταξη γήρατος από το ΙΚΑ στην ηλικία των  67 ετών.

 

Ο συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών.

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ