Μάς ενημερώνει, ο Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (ειδικός στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο).

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

 Είμαι γεννηθείς τον 10/1958 και μέχρι 31/12/2019 έχω συνολικά 35 ετη στην ασφάλιση του Δημοσίου. Πιο πριν ήμουν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ για 1 έτος και 8 μήνες. Έχω υπηρετήσει στρατό 2 έτη και 1 μήνα και έχω και 3 τέκνα. Πόσο επηρεάζομαι από τα αυξημένα ηλικιακά όρια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Στην περίπτωση σας αφού έχετε έως 31/12/2019 ήδη 35 έτη, είχατε δηλαδή συμπληρώσει την 25ετία έως 2010 μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με 35 έτη ασφάλισης στην ηλικία των 58 ετών. Καθως συμπληρώσατε την ηλικία των 58 ετών το 2016, επηρεαστήκατε από το νέο καθεστώς και το όριο αναπροσαρμσοτηκε στα 59 τα οποία έχετε βέβαια ήδη συμπληρωσει.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Είμαι γεννημένος τον 9/1960 με ασφάλιση ΙΚΑ μέχρι τώρα και προηγουμένως ΝΑΤ. Στο ΝΑΤ ήμουν ασφαλισμένος για 3 έτη και στο ΙΚΑ έχω 8900 ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011 βάση απόφασης καταμέτρησης. Συνεχίζω να εργάζομαι. Έχω ήδη προβεί σε αναγνώριση 800 ημερών από τα τέκνα μου. Πότε μπορώ να υποβάλλω χαρτιά για σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης  συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2011 με τις διατάξεις της 35ετίας. Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε έχετε 8900 (ΙΚΑ)+ 900 (ΝΑΤ)=9800 ημερομίσθια και με συνυπολογισμό των 800 ημερών από την αναγνώριση, ξεπερνάτε τις 10500 έως 31/12/2011. Ο νόμος απαιτεί να έχετε 10500 το 2011 ώστε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 58 ετών με συνολικό χρόνο ασφάλισης 10800. Εάν συνυπολογίσουμε και την ασφάλιση που ακολούθησε τα έτη 2012 και έπειτα, τότε υπερκαλύπτετε τις προαπαιτούμενες ημέρες ασφάλισης. Την ηλικία των 58 ετών την συμπληρώσατε τον 9/2018, δηλαδή κατόπιν της ψήφισης του Ν. 4336/2015 και συνεπώς επηρεαζόμενος από την αύξηση των ηλικιακών ορίων πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης πλέον από την ηλικία των  60 ετών, τον 9/2020.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Εχω 28 χρόνια ΟΑΕΕ και 8 χρόνια ΙΚΑ και είμαι 61 ετών. Δουκεύω ακόμα στον ιδιωτικό τομέα. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Συμπληρώνοντας 40 έτη ασφάλισης θα δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Έχω γεννηθεί τον 7/1958 και είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ. Υπολογίζω ότι έως 31/12/2012 συμπληρωσα την 35ετία με πραγματική απασχόληση. Πλασματικό χρόνο έχω μόνο σπουδές. Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ως γεννηθείσα τον 7/1958 συμπληρώσατε τα 62 σας τον μήνα που διανύουμε. Εχετε 35 έτη μέχρι και το 2012 άρα μέχρι σήμερα έχετε πανω από 40 χρόνια ασφάλισης πραγματικά. Δεν απαιτούνται επιπλέον αναγνωρίσεις και έχετε άμεσα θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Γεννήθηκα τον 11/1960 και ασφαλιστηκα πρώτη φορά το 1986. Έχω στο ΤΕΒΕ 20 χρόνια,τα τελευταία, και στο ΙΚΑ άλλα 10. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ άμεσα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη στα 62 εφόσον συμπληρώσετε 40 έτη ασφάλισης σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ. Διαφορετικά μειωμένη στα 62 εφόσον θα έχετε 100 ημέρες ασφάλισης κατ’ έτος την τελευταία 5ετία πριν από τα 62 με κατάθεση του αιτήματος στον ΟΑΕΕ και παραπομπή για απονομή στο ΙΚΑ.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Έως 12/2011 έχω 5700 ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑ και έχω γεννηθεί τον 11/1960. Το τέκνο μου γεννήθηκε τον 10/1995. Δεν έχω άλλο πλασματικό χρόνο παρά μόνο από το τέκνο μου. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων έχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011 καθώς τότε είχατε τουλάχιστον 5500 ημερομίσθια και σωρευτικά ανήλικο τέκνο, οπότε με το μέχρι 18/8/2015 νομικό πλαίσιο, δηλαδή πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015, δικαιούσασταν πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 57 ετών και μειωμένη στην ηλικία των 52 ετών. Ως γεννηθείσα τον 11/1960 γίνατε 57 τον 11/2017 και βάσει του Ν. 4336/2015 μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη από τη συμπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών και 9 μηνών. Και επειδή ήσασταν 52 ήδη από το 2012 έχετε ήδη θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και μετά στο ΙΚΑ έως και σήμερα. Μέχρι 12/2012 έχω 9960 ακριβώς. Έχω 1 τέκνο και έχω υπηρετήσει 24 μήνες στρατό. Έχω γεννηθεί τον 5/1955. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Από τα δεδομένα που μας προσκομίζετε προκύπτει οτι το σύνολο των ενσήμων σας είναι άνω των 12000 ημερομισθίων και η ηλικία σας είναι άνω των 62 ετών, ως εκ τούτου έχετε θεμελιωμένο δικαίωμα πλήρους σύνταξης με τις κοινές διατάξεις, χωρίς να χρειάζεται να προβείτε σε αναγνωρίσεις.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Είμαι γεννημένος τον 11/1954 και έχω ασφάλιση στο ΤΣΑΥ ανελλιπώς από τον 9/1980 . Έχω 2 τέκνα και 5 έτη σπουδών. Συνεχίζω να εργάζομαι. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας παραθέτετε και καθώς είστε ήδη 65 ετών έχετε άμεσα θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης από το ΤΣΑΥ με πανω από 40 χρόνια ασφάλισης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

 Είμαι γεννηθείς τον3/1961 και μέχρι 31/12/12 έχω 10550 όλα βαρέα όλα στο ΙΚΑ. Έχω 2 παιδιά και 24 μήνες στρατό. Μπορώ να βγω στα 56,6 στη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη θεμελίωση το 2011. Έως 31/12/2011 και με δεδομένο ότι κάθε έτος έχετε 300 ημέρες ασφάλισης, συμπληρώνετε 10250 ημερομίσθια πραγματικής απασχόλησης και με αναγνώριση 300 ημερών από το τέκνο συμπληρώνετε τα απαιτούμενα 10500 ημερομίσθια, εξ’ αυτών 7500 βαρέα. Η θεμελίωση το 2011 σας επιτρέπει να βγείτε σε σύνταξη νωρίτερα, ήτοι σε πλήρη σύνταξη στα 55 και 9 μήνες και σε μειωμένη στα 53 και 9 μήνες, χωρίς να σας επηρεάζουν τα νέα αυξημένα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, καθώς για τη συνταξιοδότηση με τα βαρέα δεν προβλέπεται αύξηση των ορίων ηλικίας.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

 Έχω ασφάλιση ΙΚΑ μέχρι σήμερα και υπολογίζω ότι έχω 5540 μέχρι 31/12/2012 οπότε και το τέκνο μου ήταν ανήλικο. Είμαι γεννημένη τον 2/1966. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Στην περίπτωση σας, βάσει των στοιχείων που μας αναφέρετε ναι μεν είχατε πάνω από τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης και σωρευτικά την ανηλικότητα μέχρι 31/12/2012, όμως δεν είχατε την απαιτούμενη ηλικία. Ο νόμος προέβλεπε με το προηγούμενο νομικό καθεστώς ότι για θεμελίωση το 2012 το ηλικιακό όριο για πλήρη σύνταξη ήταν 60 ετών και για μειωμένη ήταν 55 ετών. Ωστόσο λόγω της ηλικίας σας, είστε 54 ετών σήμερα, συμπληρώνετε τις απαιτούμενες ηλικίες πολύ μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και επομένως ουσιαστικά έχουμε κατάργηση των μέχρι τώρα ευνοϊκών ηλικιακών ορίων και υπαγωγή σας στα γενικά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης  των 67 ετών για πλήρη σύνταξη.

Ευχαριστούμε τον κ. Μουσελίμη (www.e-syntaxi.gr), για τις πληροφορίες.

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

twitter