ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ – Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες – Όλες οι πληροφορίες

|| UP–όψεις + ενδιαφέροντα ||

 

Βίκυ Αρβανίτητης Βίκυς Αρβανίτη

Καθηγήτρια – τ. Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Επιτροπής Αμεα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τ. Αντιπρόεδρος Sailability Hellas

GLYFADA METROPOLITANS

 

Με την οικονομική κρίση να συνεχίζεται, όλο και περισσότεροι πολίτες εξοικονομούν χρήματα αλλά και ενέργεια μέσα από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στο στόχο για εξοικονόμηση ενέργειας της χώρας μας.

Βησσαρίων Ν. Κονιδάρης Διπλ. Πολιτικός ΜηχανικόςΟ Πολιτικός Μηχανικός Βησσαρίων Ν. Κονιδάρης (Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής, μέλος ΠΣΥΠΕΝΕΠ), αναλύει στο Γλυφάδα metropolitans, τα κίνητρα για τη βελτίωση αυτή προς τους ιδιοκτήτες κατοικιών όπως αυτά προβλέπονται στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 2» το οποίο αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της περιόδου 2012-2014 χάρις στο οποίο ανακαινίστηκαν ενεργειακά περί τις 50.000 κατοικίες.

 

 

  1. Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες;

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κύριες κατοικίες(μονοκατοικίες ή διαμερίσματα) οι οποίες είναι νόμιμες(να διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο) και οι οποίες έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Σε περίπτωση που είχε γίνει υπαγωγή κατοικίας στο πρώτο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και το έργο είναι ολοκληρωμένο, δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση για την ίδια ιδιοκτησία.

  1. Ποιος είναι ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων και ποιες οι επιδοτήσεις προς τους ωφελούμενους;

Θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις με μέγιστο ύψος προϋπολογισμού παρέμβασης τα 250€/τ.μ. και τα 25.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανά αίτηση. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα κυριότητας επί του ακινήτου (πλήρους ή ψιλής ή επικαρπίας). Θα εντάσσονται σε μια από τις επτά κατηγορίες που έχουν διαμορφωθεί και θα ωφελούνται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα έχουν προστεθεί και κοινωνικά κριτήρια υπό τη μορφή προσαύξησης 5% για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Συνοπτικά οι εισοδηματικές κατηγορίες έχουν ως εξής:

 

Vicky Arvaniti

  1. Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις;

 

  • α) Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

Η παρέμβαση αφορά την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες (κουφώματα αλουμινίου, ξύλου, συνθετικά pvc κλπ) καθώς και την τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).

  • β) Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

Η παρέμβαση αφορά την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στο κέλυφος του ακινήτου(εσωτερικής όταν είναι τεχνικά αδύνατη η εξωτερική) καθώς και τη θερμομόνωση στέγης ή ταράτσας(δύναται να συμπεριληφθεί και η υγρομόνωση).

  •  γ) Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 

Η παρέμβαση αφορά την εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε. Επίσης επιλέξιμη είναι η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, θερμοστάτες χώρων, καθώς και οι θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ.

Τέλος επιλέξιμη είναι η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

  1. Πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα;

Παρά τις κατά καιρούς διάφορες ανακοινώσεις στα ΜΜΕ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το πρόγραμμα δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν τους πρώτους μήνες του 2018. Ο λόγος είναι κυρίως γραφειοκρατικός και δυστυχώς απαιτείται χρόνος για να ξεπεραστούν τα διάφορα εμπόδια για την έναρξη του προγράμματος.

  1. Πού πρέπει να απευθυνθούν όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

Σε αντίθεση με το προηγούμενο πρόγραμμα όπου η όλη διαδικασία γινόταν μέσω των συμβεβλημένων τραπεζών καθώς η λήψη δανείου ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα(τώρα είναι προαιρετική), το νέο πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα γίνονται οι αιτήσεις και θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την εξέλιξη της αίτησης τους. Δεδομένου ότι η εν λόγω πλατφόρμα δεν είναι ακόμα έτοιμη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τεχνικό μας γραφείο για την προετοιμασία της αίτησης τους ώστε να είναι έτοιμοι όταν το ηλεκτρονικό σύστημα τεθεί σε λειτουργία. Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση της αίτησης καθώς και την εφαρμογή των παρεμβάσεων που θα επιλεγούν με τα εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικούς μας