Κοινωνικοασφαλιστικό και Εργατικό Δίκαιο: Τί δικαιούστε και τί πρέπει να γνωρίζετε, σε 10 απαντήσεις

|| ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ||

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και οι απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη.

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Είμαι 54 ετών και εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Είχα 5500 ένσημα και ανήλικο τέκνο το 2009. Γνωρίζω ότι θα μπορούσα να βγω σε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών . Εξακολουθώ να έχω αυτό το δικαίωμα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εφόσον συμπληρώνετε το 55ο έτος της ηλικίας σας το 2018 δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών ως μητέρα. Από τα λεγόμενα σας φαίνεται ότι είχατε συμπληρώσει τα 50 πριν τις 18/8/2015 άρα μπορείτε να καταθέσετε άμεσα τουλάχιστον για μειωμένη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Έχω γεννηθεί το 1965 και έχω ήδη 7000 ένσημα βαρέα. Έχω ανήλικο τέκνο. Υπάρχει κάποια διάταξη για συνταξιοδότηση ως πατέρας ανηλίκου τέκνου; Πότε μπορώ γενικά να βγω σε σύνταξη, έστω και μειωμένη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. Άλλως μειωμένη στα 62 εφόσον θα έχετε 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62. Διάταξη για πατέρα με ανήλικο τέκνο δεν υφίσταται στο ΙΚΑ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Είμαι γεννημένος τον 2/1960. Εργάζομαι σε βιοτεχνία και μέχρι σήμερα έχω 6800 ένσημα και γύρω στα 6000 απ’ αυτά βαρέα. Μόνο στην αρχή δεν είχα βαρέα γιατί δούλευα σε διαφορετική επιχείρηση. Το 2012 είχα περίπου 5300 συνολικά και 4500 βαρέα. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε πλήρη σύνταξη γήρατος σε ηλικία 62 ετών με τις διατάξεις των βαρέων

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Έχω ασφάλιση στον ΟΑΕΕ από το 1989.Είμαι 57 ετών. Μπορώ να μάθω εάν δικαιούμαι κάποια σύνταξη; Και πότε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Θα δικαιούστε πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης σε ηλικία 62 ετών. Νωρίτερα δεν δικαιούστε σύνταξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Είμαι 56 ετών και ασφαλίστηκα πρώτη φορά το 1986 έως και σήμερα. Μέχρι τις 31/12/2016 έχω περί τα 8000 απλά ένσημα. Συνεχίζω και εργάζομαι έως και σήμερα.. Πότε θα βγω στην σύνταξη; Μπορώ να βγω με μειωμένη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δικαιούστε μειωμένη σε ηλικία 62 ετών εφόσον θα υπάρχουν 100ημέρες ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από τα 62.Εναλλακτικά ενημερώστε μας πόσα ένσημα είχατε μέχρι 31/12/2012 και αν έχετε κενά χρονικά διαστήματα ασφάλισης ή άλλο πλασματικό χρόνο ασφάλισης που ενδεχομένως θα μπορούσατε να αναγνωρίσετε με εξαγορά, ώστε να εξετάσουμε και το σενάριο θεμελίωσης δικαιώματος με συμπλήρωση 10000 ενσήμων το 2012.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Είμαι γεννημένη τον 8/1957 και έχω έως 12/2016 περί τα 6125 ημερομίσθια στο ΙΚΑ. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Πότε μπορώ να υποβάλλω αίτημα συνταξιοδότησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε ανωτέρω, αφού έως 12/2016 έχετε 6125 ημερομίσθια και θεωρώντας ως δεδομένο ότι επικολλούσατε 300 κατ’ έτος προκύπτει ότι δεν είχατε 4500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2010 αλλά τις συμπληρώσατε μέχρι 31/12/2011,οπότε και είχατε 4625. Όμως επειδή για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των 4500 ημερομισθίων, για τη λήψη πλήρους σύνταξης κρίσιμο είναι το έτος που συμπληρώνετε την ηλικία των 60 ετών, ως γεννηθείσα τον 8/1957, γίνατε 60 ετών τον 8/2017, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν.4336/2015, συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ηλικιακών ορίων και πλέον μπορείτε να αιτηθείτε πλήρη σύνταξη σε ηλικία των 67 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

 Είμαι γεννημένος τον 6/1957 και μέχρι 31/12/2016 έχω συνολικά 32 έτη και 3 μήνες στην ασφάλιση του Δημοσίου. Πιο πριν ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ για 1 έτος και 8 μήνες. έχω υπηρετήσει στρατό 25 μήνες και έχω και 2 τέκνα. Πότε μπορώ να αιτηθώ σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Στην περίπτωση σας αφού έχετε έως 31/12/2016 ήδη 32 έτη και 3 μήνες, είχατε δηλαδή συμπληρώσει την 25ετία έως 2010 μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με 35 έτη ασφάλισης στην ηλικία των 58 ετών. Ειδικότερα συνολικός χρόνος Δημοσίου και ΤΕΒΕ μέχρι 31/12/2016 είναι 33 έτη και 11 μήνες, εάν αναγνωριστεί και 1 έτος  και 1 μήνας από τη στρατιωτική σας θητεία θα έχετε 35 έτη έως 31/12/2016. Ωστόσο, παρόλο που είχατε την ηλικία των 58 ετών τον 6/2015, ήτοι πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015, επειδή συμπληρώνετε την απαιτούμενη 35ετία το 2016, επηρεάζεστε από το νέο καθεστώς και μπορείτε να αιτηθείτε συντάξεως σε ηλικία 59 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

 Είμαι γεννημένη το 4/1954 και έχω στην ασφάλιση του ΤΑΕ έως 31/12/2016 33έτη ασφάλισης. Έχω 3 τέκνα, 2 έτη σπουδές και περίπου 4 μήνες κενά ασφάλισης. Υπάρχει δυνατότητα να συνταξιοδοτηθώ νωρίτερα από το 67ο  έτος της ηλικίας μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τα δεδομένα που μας έχετε παραθέσει, μπορείτε να υλοποιήσετε ως πιο άμεσο συνταξιοδοτικό σενάριο πριν το 67 έτος της ηλικίας σας, εφόσον προβείτε σε αναγνώριση 7 ετών πλασματικού χρόνου, 5 έτη από αναγνώριση του χρόνου των τέκνων σας και 2 έτη από τις σπουδές σας προκειμένου έτσι να συμπληρωθούν τα 40 έτη ασφάλισης και να βγείτε σε πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών, την  οποία έχετε ήδη συμπληρώσει. Τίθεται ωστόσο το ζήτημα κατά πόσον σας συμφέρει η αναγνώριση ενός τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος, δεδομένου του μεγάλου κόστους αναγνώρισης και της μικρής ανταποδοτικότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Είμαι γεννημένος τον 12/1951 και έχω μέχρι 31/12/2016 πάνω από 12400 ημερομίσθια, καθώς εργαζόμουν από πολύ μικρή ηλικία ανελλιπώς στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Πότε συνταξιοδοτούμαι; Πρέπει να συμπληρώσω το 67ο έτος της ηλικίας μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η περίπτωση σας είναι ξεκάθαρη, από τη στιγμή που μας λέτε ότι έχετε πάνω από 12400 ημερομίσθια έως 31/12/2016 υπερκαλύπτετε τις απαιτούμενες από το νόμο ημέρες ασφάλισης για να αιτηθείτε συντάξεως, δεν απαιτείται να γίνετε 67 ετών καθώς ο νόμος προβλέπει για τη λήψη πλήρους σύνταξης ή 4500 ημέρες ασφάλισης και την ηλικία των 67 ετών ή 40 έτη ασφάλισης (ήτοι 12000 ημερομίσθια) και την ηλικία των 62 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Υπολογίζω ότι μέχρι 31/12/2012 έχω 9990 ημερομίσθια στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Είμαι γεννημένος τον 6/1958. Έχω 2 τέκνα και επιδοτούμενη ανεργία αλλά κανέναν άλλο πλασματικό χρόνο. Εξακολουθώ να εργάζομαι. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη δυνατότητα θεμελίωσης με τις διατάξεις της 35ετίας, όπου ο νόμος απαιτεί να έχετε έως 31/12/2012 10500 ημερομίσθια ώστε με συνολικό χρόνο ασφάλισης 11100 ημερομισθίων να συνταξιοδοτηθείτε με βάση το προϊσχύον νομικό καθεστώς σε ηλικία 59 ετών. Εσείς, έχετε 9990 μέχρι 31/12/2012, για τη συμπλήρωση των 10500 υπολείπονται 510 ένσημα, τα οποία μπορείτε να αναγνωρίσετε από την επιδοτούμενη ανεργία χωρίς καταβολή εισφορών και τα υπόλοιπα από πλασματικό χρόνο τέκνων. Έχοντας πλέον τα 10500 μέχρι 31/12/2012, με συνυπολογισμό των ημερομισθίων του 2013 και έκτοτε και εφόσον με αυτά συμπληρώνετε τις 11100, θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ως γεννηθείς τον 6/1958, γίνατε 59 ετών τον 6/2017, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς επηρεαζόμενος από την αύξηση των ηλικιακών ορίων μπορείτε πλέον να αιτηθείτε σύνταξης στην ηλικία των 60 ετών και 2 μηνών.

 

Ο συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών.

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ