Όπως δημοσιεύεται από την σελίδα της Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης

Ο Μητροπολίτης Αντώνιος απευθύνεται με την παρακάτω επιστολή του προς τους μαθητές:

“Ἀγαπητά μου παιδιά,

                                                                                      ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

              Τώρα πού ἔφθασε ἡ δύσκολη καί κρίσιμη μάχη τῆς ζωῆς σας γιά νά εἰσέλθετε σέ μία ἀπό τίς Πανεπιστημιακές Σχολές τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαιδεύσεως, σάν Ποιμένας καί πνευματικός σας Πατέρας, ἑνώνω τίς θερμότερες εὐχές καί  προσευχές μου μαζί σας, γιά νά ἐπιτύχετε τόν σκοπό σας. Νά εἶσθε βέβαιοι, ὅτι ὁ Θεός, ἐφ’ ὅσον ζητεῖτε τόν φωτισμό καί τήν βοήθειά Του καί καταβάλετε φιλότιμες προσπάθειες, θά  εἶναι ἀρρωγός σας καί θά σᾶς φωτίσῃ στήν εὐλογημένη προσπάθειά σας.

           Ἐπειδή, ὅμως, πέρα ἀπό τόν δικό σας ἀγῶνα ἔχετε ἀνάγκη καί τήν προσευχητική στήριξη ὅλων τῶν ἐν Χριστῷ Ἂδελφῶν σας, τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 13 Ἰουνίου 2021, σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεώς μας, πρό τοῦ πέρατος τῆς Θείας Λειτουργίας, θά ἀνάπέμψωμε ὅλοι μαζί δέηση, γιά νά σᾶς φωτίσῃ ὁ Θεός κατά τίς Πανελλήνιες Έξετάσεις.  

          Ἐπίσης, μετά τόν Ἑσπερινό, κάθε ἀπόγευμα εἰς τάς 7:00 μ.μ., ἀπό τῆς 13ης ἕως καί τῆς 17ης Ἰουνίου, θά τελεῖται γιά τόν ἴδιο λόγο Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί θά ἀναπέμπεται  εἰδική δέησις.

Μέ πολλές πατρικές εὐχές γιά ἐπιτυχία  στίς έξετάσεις καί στήν ζωή σας

 

Ὁ Ποιμενάρχης Σας”