Ο εργατολόγος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά στις ερωτήσεις σας

 

ΜουσελίμηςΟ συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας. 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και ο απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη (part 3):

 

Ερώτηση 1

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από 03/02/1990 συνεχόμενα, χωρίς καμιά διακοπή. Στις 31/12/2010 είχα υπολογίσει ότι είχα περίπου 6500 ένσημα. Έχω ένα παιδί που έχει γεννηθεί το 1996, το οποίο στις 31/12/2010 ήταν 14 ετών. Έχω γεννηθεί τον Μάιο του 1965. Δικαιούμαι μειωμένη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου ή το δικαίωμα μου θίχτηκε με το νέο νόμο;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τις προγενέστερες του 4336/2015 διατάξεις, θα βγαίνατε σε μειωμένη σύνταξη στα 50 και σε πλήρη στα 55. Καθώς είχατε συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας σας πριν από την ψήφιση του νόμου τον Αύγουστο του 2015, το δικαίωμά σας στη μειωμένη σύνταξη είναι θεμελιωμένο και μπορείτε άμεσα να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη.

Ερώτηση 2

Είμαι 61 ετών και έχω 6.400 βαρέα  ένσημα μέχρι τις 31/12/2013. Με τις νέες διατάξεις σε ποιά ηλικία μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν επηρεάζεστε από τις αλλαγές του νόμου λόγω της ένταξής σας στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας. Προσοχή, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει 1000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ερώτηση 3

Είμαι άντρας γεννημένος το 1960, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και έχω μέχρι τις 31/12/2013, 4500 ένσημα στο ΙΚΑ. Τι προβλέπεται στο νέο νόμο για τη συνταξιοδότηση μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν πριν την ψήφιση του νόμου, μπορούσατε να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 62 για μειωμένη και 67 για πλήρη σύνταξη. Με την ψήφιση του νόμου 4336/2015 δεν τροποποιήθηκε η προϋπόθεση συνταξιοδότησης της κατηγορίας αυτής. Επομένως εξακολουθεί να ισχύει το 62ο έτος για την μειωμένη και  67ο για την πλήρη. Προσοχή, στην περίπτωση της μειωμένης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση των 100 ημερών εργασίας  ανά έτος την τελευταία 5τια πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

Ερώτηση 4

Είμαι γυναίκα, γεννημένη το 1966 και  το 2010 είχα συμπληρώσει 5500 ένσημα και είχα ανήλικο παιδί. Με τα νέα όρια ηλικίας πότε θα μπορέσω να βγω σε σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τις προγενέστερες του ν.4336/2015 διατάξεις, θα βγαίνατε σε μειωμένη σύνταξη στα 50 και σε πλήρη στα 55. Πλέον και επειδή συμπληρώνετε τα 50 έτη το 2016 και τα 55 έτη το 2021, μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε με τα νέα όρια, σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών με μειωμένη και 65 ετών και 6 μηνών με πλήρη σύνταξη.

Ερώτηση 5

Είμαι γεννημένη το 1959 και είχα ασφάλιση στο ΙΚΑ από 1-1-1992 έως και 31-12-2012. Έχω 4500 ένσημα εκ των οποίων 3600 βαρέα. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη; Θίγομαι από τον νέο νόμο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε, αφού το 2012 είχατε τα απαιτούμενα 4500 ένσημα εκ των οποίων 3600 βαρέα, με βάση τα όσα ίσχυαν με το ν.4093/2012, είχατε το δικαίωμα να βγείτε σε σύνταξη με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας σας. Με  βάση το νόμο 4336/2015, το όριο ηλικίας σας για τη λήψη πλήρους σύνταξης δεν αλλάζει.

Πρέπει να έχετε συμπληρώσει όμως 1000 από αυτά, τα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ερώτηση 6

Είμαι γεννημένη το 1960, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και έχω μέχρι τις 31/12/2014, 4500 ένσημα στο ταμείο. Τι προβλέπεται στον νέο νόμο για τη συνταξιοδότηση μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν πριν την ψήφιση του νόμου και επειδή συμπληρώνετε το 55ο και το 60ο έτος της ηλικίας σας μετά την 1/1/2013, μπορούσατε να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 62 για μειωμένη και 67 για πλήρη σύνταξη. Μετά το ν. 4336/2015 δεν τροποποιήθηκε η προϋπόθεση συνταξιοδότησης της κατηγορίας αυτής. Επομένως εξακολουθεί να ισχύει το 62ο έτος για την μειωμένη και  67ο για την πλήρη σύνταξη. Προσοχή, στην περίπτωση της μειωμένης εξακολουθεί να ισχύει  η προϋπόθεση  των 100 ημερών εργασίας ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή αίτησης για σύνταξη.

Ερώτηση 7

Άντρας γεννημένος το 1958. ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με 10900  ημέρες εργασίας έως τις 31/12/2012. Έκτοτε είμαι άνεργος. Σε ποιά ηλικία συνταξιοδοτούμαι με τον νέο νόμο; Μπορώ να εξαγοράσω χρόνο; Έχω 2 ενήλικα τέκνα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Πριν από την ψήφιση του νέου νόμου, το όριο ηλικίας σας για συνταξιοδότηση ήταν το 58ο έτος της ηλικίας σας εφόσον προκύπτει ότι είχατε συμπληρώσει 10500 ημέρες ασφάλισης έως 31/12/2011.Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία αναγνώριση καθώς έχετε συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα ημερομίσθια ασφάλισης (ήτοι 10800 ημέρες). Με τα νέα όρια που έχουν διαμορφωθεί και επειδή κλείνετε τα 58 έτη το 2016,θα συνταξιοδοτηθείτε τελικά σε ηλικία 59 ετών.

Ερώτηση 8

Είμαι άντρας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και έχω γεννηθεί το 1960. Μέχρι 31/12/2012 έχω 10200 ένσημα, όλα βαρέα.  Με το νέο νόμο σε ποιά ηλικία θα μπορέσω να βγώ σε σύνταξη; Χρειάζεται να αγοράσω πλασματικό χρόνο και πόσο;  Είμαι πατέρας ενός τέκνου και έχω υπηρετήσει στον στρατό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν επηρεάζεστε από αλλαγές στο όριο ηλικίας σας ή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας διότι το δικαίωμά σας είναι θεμελιωμένο καθώς ανήκει στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών που δεν θίγονται με τον νέο νόμο.

Σύμφωνα με τον προϋπάρχοντα νόμο, εάν μέχρι 31/12/2012 είχατε συμπληρώσει 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7500 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, μπορούσατε να βγείτε σε πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 56 και 6 μηνών. Εσείς στις 31/12/2012 είχατε ήδη 10200 ένσημα, επομένως θα πρέπει να προχωρήσετε σε εξαγορά 300 ενσήμων, τα οποία προκύπτουν με την αναγνώριση χρόνου του τέκνου σας. Έτσι θα συνταξιοδοτηθείτε στην ηλικία των 56 ετών και 6 μηνών. Συνιστούμε η αίτηση για αναγνώριση πλασματικού χρόνου να υποβληθεί πρίν από την 1/2/2016.

Ερώτηση 9

Ασφαλίστηκα πρώτη φορά το 1993 και στις 31/12/2013 είχα συμπληρώσει 6000 ένσημα. Έχω ένα ανήλικο τέκνο. Σε ποιά ηλικία μπορώ να βγώ στη σύνταξη; Άλλαξε κάτι με τον νέο νόμο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατ’ αρχήν πρέπει να σημειώσουμε ότι είστε νέα ασφαλισμένη, δηλαδή με πρώτη ασφάλισης μετά  την 1/1/1993. Μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015 δεν τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας που ίσχυαν στο νόμο 4093/2012 για τους νέους ασφαλισμένους. Έτσι, την στιγμή που το 2013 είχατε και τα απαιτούμενα 6000 ένσημα και το ανήλικο τέκνο, τότε τα όρια ηλικίας διαμορφώνονται στο 62ο έτος για την λήψη μειωμένης και 67ο για την λήψη πλήρους σύνταξης.

Ερώτηση 10

Έχω γεννηθεί τον Ιούλιο του 1958, είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και μέχρι 31/12/2012 είχα 4800 ένσημα, όλα οικοδομικά. Δεν έχω εργαστεί ξανά από τότε. Μπορώ να καταθέσω για σύνταξη ύστερα από την ψήφιση του νέου νόμου και πότε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν επηρεάζεστε από αλλαγές στο όριο ηλικίας σας ή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας διότι το δικαίωμά σας είναι θεμελιωμένο και κατατάσσεται στην κατηγορία των βαρέων, οικοδομικών εργασιών, που δεν θίγονται με τον νέο νόμο. Σύμφωνα με τον προϋπάρχοντα νόμο, εφόσον  είχατε συμπληρώσει 4500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων τουλάχιστον οι 3600 σε βαριές οικοδομικές εργασίες, μπορούσατε να βγείτε σε πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών. Το ίδιο ηλικιακό όριο ισχύει και τώρα.