Ο εργατολόγος Δημήτρης Μουσελίμης απαντά στις ερωτήσεις σας

Μουσελίμης Ο συνεργάτης του Γλυφάδα metropolitans, Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (www.e-syntaxi.gr) απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστών μας. 

 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις σας και ο απαντήσεις του ειδικού στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο, Δημήτρη Μουσελίμη:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1Η:

Είμαι γεννημένος το 1957. Έως 31/12/2012 έχω 33 έτη ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ και συνεχίζω να εργάζομαι μέχρι σήμερα. Έχω υπηρετήσει στο στρατό και έχω και 2 τέκνα. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Αναφέρετε ότι μέχρι 31/12/2012 έχετε 33 έτη ασφάλισης, επομένως με αναγνώριση πλασματικού χρόνου 2 ετών από τα τέκνα σας, συμπληρώνετε τα 35 έτη ασφάλισης και έτσι θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012,ήτοι  μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη σε ηλικία 60 ετών. Εφόσον εξακολουθείτε να εργάζεστε μέχρι σήμερα συμπληρώνετε τα 37 έτη ασφάλισης που απαιτούνται αλλά ως γεννηθείς το 1957 γίνεστε 60 ετών το 2017 και με τον Ν. 4336/2015 βγαίνετε σε σύνταξη μόλις γίνετε  60 ετών και 9 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2Η:

Είμαι γονέας αναπήρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 80% . Έχω 23 έτη ασφάλισης στο ΤΣΑΥ μέχρι 12/2015. Τι προβλέπεται για τη δική μου περίπτωση συνταξιοδοτικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στη δική σας περίπτωση εξετάζουμε πότε συμπληρώνονται τα 25 έτη ασφάλισης. Βάσει των όσων μας αναφέρετε συμπληρώνετε τα 25 έτη ασφάλισης το 2017 συνεπώς επηρεάζεστε από τις αλλαγές του Ν 4336/2015 και άρα μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη σε ηλικία 57 ετών και 8 μηνών (με την πρoϋπόθεση ότι συντρέχουν και οι λοιποί όροι του Ν. 3996/2011).

ΕΡΩΤΗΣΗ 3Η:

 Είμαι γεννηθείσα το 1956. Λαμβάνω ήδη σύνταξη από το δημόσιο αλλά έχω μέχρι 31/12/2015 περίπου 5000 ημέρες εργασίας στο ΙΚΑ, πλέον δεν εργάζομαι. Δικαιούμαι δεύτερης σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κριτήριο  για τη δική σας περίπτωση είναι το έτος που συμπληρώνετε το 60ο έτος της ηλικίας σας. Έχετε ήδη 4800 η.ε. και γίνεστε 60 ετών το 2016, ήτοι μετά την 1/1/2013, συνεπώς δικαιούστε δεύτερη μειωμένη κατά 50% σύνταξη όταν συμπληρώσετε την ηλικία των 67 ετών.

 ΕΡΩΤΗΣΗ 4Η:

Είμαι ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ και μέχρι 31/12/2012 έχω 32 έτη ασφάλισης και έχω γεννηθεί το 1958. Πότε μπορώ α βγω σε σύνταξη;

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εξετάζουμε τη θεμελίωση το 2011, ήτοι συνολικό χρόνο ασφάλισης 36 έτη και ηλικία 58 ετών . Εσείς έχετε μέχρι 31/12/2011 31 έτη ασφάλισης. Δεν μας αναφέρετε εάν έχετε τέκνα, καθώς με αναγνώριση πλασματικού χρόνου 4 ετών από σπουδές ή από τέκνα ή από κενά ασφάλισης, συμπληρώνετε τα απαιτούμενα 35 έτη ασφάλισης το 2011 και με την ασφάλιση το 2012 έχετε και το σύνολο των 36 ετών. Ωστόσο γίνεστε 58 χρονών το 2016 και συνεπώς επηρεάζεστε από τις μεταβολές που προβλέπει ο Ν. 4336/2015 ως προς τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης και άρα μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5Η:

Είμαι γεννημένη το 1962. Έχω 25 έτη ασφάλισης το 2013 στο ΤΑΝομικών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας επειδή συμπληρώνετε την 25ετία από 1/1/2013 και την ηλικία των 60 ετών επίσης μετά την 1/1/2013 απευθείας ανήκετε στους ασφαλισμένους που θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 67 έτους της ηλικίας σας.

 ΕΡΩΤΗΣΗ 6Η:

Είμαι ασφαλισμένος στο ΤΣΑ και έχω μέχρι 31/12/2011 33 έτη ασφάλισης και συνεχίζω να εργάζομαι. Γεννηθείς το 1956 και έχω υπηρετήσει  2 χρόνια στο στρατό. Πότε μπορώ να αιτηθώ σύνταξης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το 2011 απαιτούνται 36 έτη σύνολο ασφάλισης και την ηλικία των 60 ετών με βάση το προισχύσαν νομοθετικό πλαίσιο. Μπορείτε να αναγνωρίσετε 2 έτη από τη στρατιωτική σας θητεία, αλλά εάν υπάρχουν τέκνα ή κενά ασφάλισης ή σπουδές θα σας το συνιστούσαμε λόγω μικρότερου κόστους. Με την αναγνώριση συμπληρώνετε τα 35 έτη το 2011 και τα συνολικά 36 έτη επειδή όμως γίνεστε 60 ετών το 2016, βάσει του Ν. 4336/2015 μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 6 μηνών.

Ερώτηση 7Η :

Άντρας γεννημένος το 1959, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με 11200 ημέρες εργασίας  στις 31/12/2012. Συνταξιοδοτούμαι ακόμα στα 59 όπως ίσχυε πριν την ψήφιση του νέου νόμου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όντως, πριν την ψήφιση του νέου νόμου, το όριο ηλικίας σας ήταν τα 59 έτη τη στιγμή που είχατε βέβαια τις απαιτούμενες  11.100 ημέρες ασφάλισης. Με τα νέα όρια που έχουν διαμορφωθεί και επειδή κλείνετε τα 59 το 2018, συνταξιοδοτείσθε σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.

Ερώτηση 8Η :

Είμαι άντρας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και εχω γεννηθεί το 1961. Από 1/1/1979 μέχρι 31/12/2012 έχω 9600 ένσημα, όλα βαρέα.  Με το νέο νόμο σε ποιά ηλικία θα μπορέσω να βγω σε σύνταξη; Χρειάζεται να αγοράσω πλασματικό χρόνο και πόσο;  Είμαι πατέρας τριών τέκνων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν επηρεάζεστε από αλλαγές στο όριο ηλικίας σας ή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής σας κατατάσσεται στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών που δεν θίγονται με τον νέο νόμο. Σύμφωνα με τον προϋπάρχοντα νόμο, εάν μέχρι 31/12/2012 είχατε συμπληρώσει 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7500 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, μπορούσατε να βγείτε σε πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 56 και 6 μηνών. Εσείς στις 31/12/2012 είχατε ήδη 9600 ένσημα επομένως θα πρέπει να προχωρήσετε σε αναγνώριση ακόμα 900 ενσήμων.

Το γεγονός ό,τι έχετε 3 τέκνα μας δίνει το δικαίωμα εξαγοράς των 900 ενσήμων που σας λείπουν και  επομένως συμπληρώνετε τα απαιτούμενα 10500 το 2012 για θα συνταξιοδοτηθείτε στην ηλικία των  56 ετών  και 6 μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9Η

Είμαι γυναίκα 53 ετών, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ. Έχω θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 50 με 5500 ένσημα και ανήλικο παιδί το 2010. Επιθυμώ όμως να βγω σε πλήρη και όχι σε μειωμένη σύνταξη. Με τα νέα όρια πότε θα μπορέσω να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με βάση τα παλαιότερα όρια ηλικίας θα βγαίνατε σε πλήρη σύνταξη στα 55 σας χρόνια. Όμως με τα νέα όρια ηλικίας επηρεάζεστε όσον αφορά την ηλικία χορήγησης της πλήρους σύνταξης. Επειδή κλείνετε λοιπόν τα 55 το 2017 τότε το όριο ηλικίας αναπροσαρμόζεται στα 59 έτη και 6 μήνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10Η :

Είμαι άντρας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, γεννημένος το 1960 και έχω συμπληρώσει 4.500 ένσημα όλα βαρέα ανθυγιεινά στις 31/12/2012. Με τις νέες διατάξεις σε ποια ηλικία μπορώ να πάρω πλήρη σύ­νταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν επηρεάζεστε από τις αλλαγές, λόγω της ένταξής σας στο καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών. Μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε στην ηλικία των 62 ετών, όριο ηλικίας το οποίο και διατηρείται έως σήμερα. Θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει όμως 1000 βαρέα τουλάχιστον μέσα  στα τελευταία 13 χρόνια πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.