ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ» ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ στη ΓΛΥΦΑΔΑ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας στις 23/6/2021 προτάθηκε από την δημοτική κίνηση «Ανατροπή στη Γλυφάδα» και διαμορφώθηκε από κοινού με τη διοίκηση ψήφισμα συμπαράστασης και ενίσχυσης του μοναδικού δημόσιου νοσοκομείου της Νότιας Αθήνας που ψηφίστηκε ομόφωνα.

Απαιτούμε:

  • Τη διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας
  • Τη διατήρηση του συνόλου του σημερινού χώρου του Γ. Νοσοκομείου Ασκληπιείου
  • Το διαρκή εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού του νοσοκομείου
  • Την επαρκή στελέχωση με μόνιμο προσωπικό και την άμεση ρύθμιση των εργασιακών ζητημάτων του προσωπικού έτσι ώστε αυτό να επικεντρωθεί απερίσπαστο στο έργο του
  • Την άμεση λήψη απόφασης για έναρξη της καθημερινής ορθοπεδικής εφημερίας του Ασκληπιείου.

 

 

“ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ”
 Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία
http://anatropistiglyfada.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/AnatropiGlyfada/