44η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (14.12.17)

Η τακτική συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την 14η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ., για τα παρακάτω θέματα:

1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.(σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.(σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΚΟΚΚΙΝΗ ΝΥΧΤΑ» που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 στο Δήμο μας. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 18.470,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) που αφορά «Δαπάνες διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης για τα Παιδιά των Εργαζομένων του Δήμου Γλυφάδας» (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

5. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου μας. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

6. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας. (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

7. Καθιέρωση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Τεχνικών Υπηρεσιών (συνεργεία) και του Τμήματος Μηχανογράφησης του Δήμου. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

8. Λήψη απόφασης για αποδοχή, κατανομή και διάθεση (ψήφιση) συνολικού ποσού 109.230,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2017 (Δ΄κατανομή 2017) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προς απόδοσή του στις oικείες Σχολικές Επιτροπές. (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

9. Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση έργων του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017 από τις εναπομείνασες προς απορρόφηση, με μεταφορά τους στον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2017, κατανομές των ΚΑΠ, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ). (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

10. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση της απευθείας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Ομάδα Β5 [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ] προϋπολογισθείσας δαπάνης 21.999,65€ συμ/νου ΦΠΑ στο πλαίσιο του Διεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου». (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

11. Λήψη απόφασης για την καταγγελία της με Α.Π. 9781/21.2.104 σύμβασης για τη μίσθωση του ακινήτου επί της οδού Βορ.Ηπείρου 131. (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

12. Συμπλήρωση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής εκτελεσθέντος έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ». (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

13. Λήψη απόφασης για ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας , επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων. (εισηγήτρια Ν.Αργυροπούλου)

14. Έγκριση της αναγκαιότητας της παραχώρησης χρήσης μετ΄ανταλλάγματος των κολυμβητικών διαδρομών της πισίνας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ). (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

15. Έγκριση της αναγκαιότητας εγκατάστασης και εφαρμογής ελεγχόμενης στάθμευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου μας. (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

16. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση Βρεφονηπιακού Σταθμού. (εισηγητής Ν.Νικολάου)

17. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών και ορισμό Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κ.Α.Π.ΠΑ.». (εισηγητής Ν.Νικολάου)

18. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Γλυφάδας στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων». (εισηγητής Ορ.Τσάγκλας)

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες κατασκευής & συντήρησης ξύλινου αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους» (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

20. Έγκριση σκοπιμότητας κατασκευής του έργου «Απαιτούμενες εργασίες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Γλυφάδας» συνολικού πρ/σμού 150.000,00 € και έγκριση μελέτης. (εισηγητής Αιμ.Βουγιουκλάκης)

21. Έγκριση του 1oυ ΑΠΕ του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων» (αρ.μελ. 12/2017) που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

22. Έγκριση του 1oυ ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις οδών» (αρ.μελ. 67/2016) που εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

23. Επιστροφές χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

24. Διαγραφή χρεών από πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ. (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

25. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην οδό Γρ.Λαμπράκη. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

26. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (εισηγητής Δ.Αγγελάτος)

27. Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Ηφαίστου 14.

28. Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Θεμιστοκλέους 14.

29. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αμοργού 1 και Όλγας.

30. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Μιαούλη & Ν.Βότση.

31. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Λυκούργου 5.

32. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Μυστρά 109.

33. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ηρακλείου 7.

34. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Αλοννήσου 5.

35. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Γορτυνίας 24.

36. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Ζέππου 74.

37. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Δαρδανελλίων 80.

38. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Λόντου 3.

39. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Κ.Καραμανλή 3.

40. Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Σουλίου 3.

41. Επί αιτήματος για κοπή δένδρου επί της οδού Προμηθέως 12.

42. Επί αιτήματος για κοπή δένδρων επί της οδού Ερμού 27.