Πρωτοποριακή εφαρμογή της ψηφιακής Δημοκρατίας (e-Democracy) από τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ

Στο πλαίσιο της ψηφιακής Δημοκρατίας (e-Democracy), ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης πρωτοπορεί, εφαρμόζοντας πιλοτικά ένα καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Με στόχο την ενίσχυση και προώθηση των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης,

θα έχει τη δυνατότητα να θέτει σημαντικά θέματα τοπικού χαρακτήρα σε ψηφοφορία, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι επιθυμούν αρκεί να διαθέτουν μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail).

Το πληροφοριακό σύστημα που θα υιοθετηθεί και εξασφαλίζει την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών ονομάζεται ΖΕΥΣ και έχει υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από το ΕΔΕΤ.

Οι δημότες / κάτοικοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να αποτελέσουν το πιλοτικό μητρώο του εκλογικού σώματος, καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα:
https://goo.gl/forms/tgeF6U3UHaKhYnaY2

Η διαδικασία δημιουργίας του μητρώου θα διαρκέσει ένα μήνα, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016.

Λίγα λόγια για την Ψηφιακή Κάλπη “ΖΕΥΣ”

Η ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο.

Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται απομακρυσμένα μέσω του Διαδικτύου.

Η επικοινωνία των αρχών και των ψηφοφόρων με το πληροφοριακό σύστημα ΖΕΥΣ γίνεται μέσω ενός απλού web browser, ενώ προστατεύεται όπως ακριβώς και οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές. Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη από τον καθένα μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας, και χωρίς καμία προσβολή του απόρρητου.