Στο 7,75% θα είναι η οριστική αύξηση η οποία θα καταβληθεί σε χιλιάδες συνταξιούχους στο τέλος Ιανουαρίου- με τις συντάξεις του Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ο πληθωρισμός της χώρας εκτιμάται ότι διαμορφώνεται στο 9,9% για το 2022 και στο 5,6% το ΑΕΠ.

Η όποια απόκλιση προκύψει το φθινόπωρο του 2023, όταν η ΕΛΣΤΑΤ θα δημοσιοποιήσει τα επίσημα τελικά στοιχεία για τον πληθωρισμο και το ΑΕΠ του 2022, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των συνταξιούχων στο τέλος Ιανουαρίου 2024 με την επόμενη αύξηση. Επομένως η μέση σύνταξη του ΕΦΚΑ που ανέρχεται σε 750 ευρώ, από την 1/1/2023 θα διαμορφωθεί στα 808 ευρώ αυξημένη κατά 58 ευρώ. Αντίστοιχα η Εθνική Σύνταξη θα αυξηθεί στα 413,7 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική διαφορά τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο ΕΦΚΑ έδειξε ότι από τα 2.4 εκ των συνταξιούχων , οι 931.631 διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά. Από αυτούς μέσω των λογιστικών συμψηφισμών το 88% θα πάρουν αυξήσεις ενώ οι υπόλοιποι θα δουν μείωση της προσωπικής τους διαφοράς προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για αυξήσεις στην τσέπη τα επόμενα χρόνια. Για τους ήδη συνταξιούχους ως το 2022 η αύξηση που θα αποφασιστεί για το 2023 θα υπολογιστεί στο σύνολο εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης που λαμβάνουν.

Παραδείγματα

– Συνταξιούχος που παίρνει 1.100 ευρώ σήμερα, έχει 384 ευρώ από εθνική σύνταξη και 716 ευρώ από την ανταποδοτική. Με μια αύξηση στο 7,75% για το 2023, η εθνική (βασικό ποσό) θα είναι 413,76 ευρώ, η ανταποδοτική 771,49 και το νέο σύνολο 1.185,25 ευρώ.

– Συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη 1.008 ευρώ. Από αυτή τα 384 ευρώ είναι η εθνική και τα 624 ευρώ η ανταποδοτική σύνταξη. Με την αύξηση 7,75% του 2023 η εθνική θα είναι 413,76 ευρώ η ανταποδοτική 672,3 ευρώ και θα λαμβάνει 1.086 ευρώ.

– Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα σύνταξη 1.085 ευρώ δηλαδή 411 ευρώ είναι η εθνική και τα 674 ευρώ η ανταποδοτική θα λάβει από 1.1.2023 εθνική σύνταξη 413,76 ευρώ και 726 ευρώ ανταποδοτική σύνολο 1.140 ευρώ το μήνα.

– Συνταξιούχος που λαμβάνει σύνταξη 1.199 ευρώ σύνταξη με την νέα αύξηση 7,75% το 2023 θα λαμβάνει 1.292 ευρώ.

– Συνταξιούχος με σύνταξη 1.328 ευρώ θα λάβει το 2023 σύνταξη στα 1431 ευρώ.

– Συνταξιούχος με σύνταξη 1.214 ευρώ με την αύξηση 7,75% του 2023 θα παίρνει 1.308 ευρώ.

Παραδείγματα συνταξιούχων με προσωπική διαφορά που θα δουν μόνο λογιστική αύξηση

-Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας έχει συνταξιοδοτηθεί με συνολικά 35 έτη ασφάλισης. Λαμβάνει σήμερα κύρια σύνταξη που ανέρχεται μετά την αφαίρεση της εισφοράς αλληλεγγύης και της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε 1.104 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό το ποσό της σύνταξής του είναι 946 ευρώ + 158 ευρώ προσωπική διαφορά. Η σύνταξη θα αυξηθεί κατά 7,75% και η προσωπική διαφορά θα μειωθεί στα 72,44 ευρώ, χωρίς να μεταβληθεί το μηνιαίο εισόδημά του.

-Μισθωτός του ΙΚΑ συνταξιοδοτήθηκε με 10.500 ένσημα και λαμβάνει σήμερα κύρια σύνταξη που ανέρχεται μετά την αφαίρεση της εισφοράς αλληλεγγύης και της εισφορά υγειονομικής περίθαλψης σε 1.417 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό το ποσό της σύνταξής του είναι 1.232 ευρώ + 185 ευρώ προσωπική διαφορά. H σύνταξη θα αυξηθεί κατά 7,75% και η προσωπική διαφορά θα μειωθεί στα 75,19 ευρώ.

-Ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλισμένος του πρώην ΤΕΒΕ συνταξιοδοτήθηκε με 37 χρόνια ασφάλισης. Λαμβάνει σήμερα κύρια σύνταξη που ανέρχεται μετά την αφαίρεση της εισφορά αλληλεγγύης και της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε 1.312 ευρώ. Μετά τον επανυπολογισμό το ποσό της σύνταξής που θα προκύψει θα είναι 1.019 ευρώ +203 ευρώ προσωπική διαφορά. Η σύνταξη του θα αυξηθεί κατά 7,75% και η προσωπική διαφορά θα μειωθεί στα 101,32 ευρώ.

 

see more: dikaiologitika.gr