6η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (24.5.16)

Γλυφάδα,19.5.2016

Αρ. Πρωτ. 19086

Αριθμός Πρόσκλησης: 6

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15, την 24η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 26410/10.05.2007 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην οδό Δ. Παύλου έναντι του αριθμού 33 του Δήμου μας, που έχει εκδοθεί στο όνομα της ¨SIROCCO΄S – ΓΛΥΦΑΔΑ Ε.Π.Ε.¨, νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Νικόλαο ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ του Δημητρίου.
  1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 62455/19.12.2014 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» που βρίσκεται στην οδό Γ. Γεννηματά αρ. 59 του Δήμου μας και έχει εκδοθεί στο όνομα της κ. Παναγιώτας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου.
  1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 33924/5.8.2015 πρόσθετης πράξης προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο) μετά από γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας στην ήδη αδειοδοτημένη επιχείρηση με αρ. πρωτ. 9118/10.3.2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ως «ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)» ιδιοκτησίας της «FINO AROMA PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενης από την κ. ΤΡΑΧΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, επί της οδού Γιαννιτσοπούλου αρ. 6 του Δήμου μας.
  1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 4961/02.02.2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» στην οδό Φοίβης αρ. 15 του Δήμου μας, που έχει εκδοθεί στο όνομα της ¨Α.Ν.Ε.Δ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.¨, νόμιμα εκπροσωπούμενης από την κ. Ευθαλία ΚΑΛΛΙΓΑ του Βασιλείου.
  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος ή επιχείρησης ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (εστιατόριο)», ιδιοκτησίας της ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.¨, στην οδό Παναγούλη αρ.52 του Δήμου μας (από αναβολή)
  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος ή επιχείρησης ως «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεσης πρόχειρου γεύματος (ζαχαροπλαστείο με παρασκευαστήριο – παντοπωλείο)», ιδιοκτησίας του κ. Νικόλαου ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ , στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ. 3 του Δήμου μας.
  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος η επιχείρησης ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (αναψυκτήριο)», ιδιοκτησίας της ¨ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚ. – ΜΠΑΛΑΦΑ ΕΛ. Ε.Ε.¨ στην συμβολή των οδών Γούναρη αρ. 39 και Κ. Αθανάτου αρ.1 του Δήμου.
  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Μικτή επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής – υπαίθριος παιδότοπος» ιδιοκτησίας της ¨PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.¨, με διακριτικό τίτλο ¨Mac Donald΄s¨ στην συμβολή των οδών Λ. Ποσειδώνος αρ.63 και Β. Κατράκη αρ.1 του Δήμου
  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων για χρονικό διάστημα ενός έτους για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» με διακριτικό τίτλο ¨LULU WHITE¨ ιδιοκτησίας της ¨ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Ι.Κ.Ε.¨ στην οδό Γιαννιτσοπούλου αρ. 2 του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ