Η βιβλιοθήκη λειτουργεί κατόπιν ραντεβού στα τηλ.:

210 9920 801 & 213 202 603

Η επιλογή των βιβλίων από τους αναγνώστες θα γίνεται από τον ηλεκτρονικό κατάλογο στην Δ/νση https://libraryellarg.openabekt.gr/

Για πληροφορίες στα ανωτέρω τηλέφωνα.

 

Δ/νση Παιδείας- Πολιτισμού

Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης