ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης για τη δημιουργία ενός ευρέως δικτύου κοινωνικής σύμπραξης και στήριξης των πολιτών του θα ξεκινήσει τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου.

Στόχος του θα είναι στήριξη των κατοίκων μας που η οικονομική κρίση τους επηρέασε στο επίπεδο της υγείας και της ασφάλειας.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης του κοινωνικού Φαρμακείου να απευθύνονται στο Τμήμα Πρόληψης &Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας για να υποβάλλουν αίτηση ένταξης σε αυτό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

1.Αίτηση

2.Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,διαβατηρίου,δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονή

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο στον οποίο ανήκετε (τελευταίου εξαμήνου)

4.Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του ατόμου που ζητά την ένταξη (τελευταίου τριμήνου)ή μισθωτήριο συμβόλαιο

5.Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας καθώς και φορολογική δήλωση (Ε1) τρέχοντος οικονομικού έτους ή βεβαίωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα

6.Για ανήλικους πιστοποιητικό γέννησης

7.Βιβλιάριο υγείας αν υπάρχει ή πρόσφατη ιατρική συνταγή, σε περίπτωση ανασφαλίστου παλαιότερη ιατρική συνταγή

8.Γνωματεύσεις Υγειονομικών επιτροπών σε περίπτωση αναπηρίας,αν υπάρχουν

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διεύθυνση: Αλεξιουπόλεως 27 Αργυρούπολη

Τηλ: 210-9961973, 2109904205

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 8 ΕΩΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (10:00- 13:00)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ