Πολλές οι παραβάσεις της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας σε μπαρ/εστιατόρια στα νότια

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για την διαπίστωση παραβάσεων φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, πραγματοποίησε το διήμερο 25 και 26-06-2016, μεγάλο αριθμό ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.), σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Χαλκιδικής, για την εφαρμογή της φορολογικής, ασφαλιστικής και αγορανομικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, διαπιστώθηκαν συνολικά είκοσι δύο (22) παραβάσεις της ασφαλιστικής και πέντε (5) παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα:

Στην Αττική

 • Σε παραλιακό κατάστημα – μπαρ στη Νοτιοανατολική Αττική, βρέθηκαν να απασχολούνται τέσσερις (4) εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού.

 • Σε παραλιακό κατάστημα – μπαρ στη Νοτιοανατολική Αττική, βρέθηκαν να απασχολούνται τέσσερις (4) εργαζόμενοι, χωρίς να επιδειχθούν οι σχετικοί πίνακες προσωπικού.

 • Σε εστιατόριο στη Νοτιοανατολική Αττική, διαπιστώθηκαν τρεις (3) παραβάσεις της ασφαλιστικής – εργατικής νομοθεσίας.

 • Σε εστιατόριο στη Νοτιοανατολική Αττική, διαπιστώθηκαν δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής – εργατικής νομοθεσίας.

 • Σε εστιατόριο στη Νοτιοανατολική Αττική, διαπιστώθηκαν τρεις (3) παραβάσεις της ασφαλιστικής – εργατικής νομοθεσίας.

 • Σε εστιατόριο στη Γλυφάδα, διαπιστώθηκε να απασχολούνται έντεκα (11) εργαζόμενοι να επιδειχθούν οι σχετικοί πίνακες προσωπικού.

Αλλά και σε:

 • Σε εστιατόριο στο Χαλάνδρι, διαπιστώθηκε η μη έκδοση μίας (1) απόδειξης λιανικών συναλλαγών συνολικού ύψους 95,40 ευρώ, ενώ βεβαιώθηκαν και δύο (2) παραβάσεις της ασφαλιστικής – εργατικής νομοθεσίας.

 • Σε καφέ-μπαρ-εστιατόριο στο Χαλάνδρι, βεβαιώθηκαν τέσσερις (4) παραβάσεις της ασφαλιστικής – εργατικής νομοθεσίας.

 • Σε εστιατόριο στο Μαρούσι, διαπιστώθηκε η μη έκδοση δύο (2) αποδείξεων λιανικών συναλλαγών συνολικής αξίας 160 ευρώ, ενώ βρέθηκαν να απασχολούνται επτά (7) εργαζόμενοι, χωρίς να γίνει επίδειξη των πινάκων προσωπικού.

 • Σε μπαρ-εστιατόριο στο Μαρούσι, διαπιστώθηκε να απασχολούνται τρεις (3) εργαζόμενοι, για τους οποίους δεν έγινε επίδειξη των πινάκων προσωπικού, ενώ βεβαιώθηκε και μία (1) παράβαση της ασφαλιστικής-εργατικής νομοθεσίας.

 • Σε εστιατόριο στη Νέα Ερυθραία, διαπιστώθηκε η μη έκδοση οκτώ (8) αποδείξεων λιανικής πώλησης συνολικής αξίας 378,70 ευρώ.

 • Σε εστιατόριο στην Κηφισιά, διαπιστώθηκαν η μη έκδοση μίας απόδειξης λιανικής πώλησης συνολικής αξίας τριάντα ευρώ 30 ευρώ και η απασχόληση δέκα τεσσάρων (14) εργαζομένων, για το σύνολο των οποίων δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού. Επιπλέον εντοπίστηκαν να απασχολούνται δύο (2) αλλοδαποί που δεν έφεραν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

 • Σε εστιατόριο στην Κηφισιά, βρέθηκε να απασχολείται ένας (1) εργαζόμενος, για τον οποίο δεν επεδείχθη πίνακας προσωπικού.

Για όλες τις παραπάνω παραβάσεις, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.