Μάς ενημερώνει, ο Εργατολόγος – Δικηγόρος Δημήτρης Μουσελίμης (ειδικός στο Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο, Συντάξεις και Εργατικό Δίκαιο).

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η:

Εχω γεννηθει το 1963 και έχω 6000 ένσημα από την Ελλάδα στο ΙΚΑ και περίπου 3800 στη Γερμανία. Γνωρίζω ότι υπάρχει ασφαλιστικός δεσμός μεταξύ των χωρών. Πότε μπορω να βγώ με πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Με συνυπολογισμό χρόνου Ελλάδας και Γερμανίας, μπροείτε να συνταξιοδοτηθείτε με πλήρη σύνταξη μόνο στα 62 σας με συνολικά 40 έτη ασφάλισης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η:

Ήμουν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και μετά στο ΤΕΒΕ έως και σήμερα. Μέχρι 12/2012 έχω 9960 ακριβώς. Έχω 2 τέκνα και 24 μήνες στρατό. Η ημερομηνία γέννησης μου είναι 1/1957. Εξακολουθώ και εργάζομαι. Τι προβλέπεται συνταξιοδοτικά για τη δική μου περίπτωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρετε αφού έως 31/12/2012 έχετε 9960 ημέρες, ήτοι 33 έτη και 2 μήνες. Για τη συμπλήρωση της 35ετίας υπολείπονται 1 έτος και 10 μήνες, το οποίο μπορείτε να το αναγνωρίσετε από τα τέκνα σας. Ο νόμος προέβλεπε για θεμελίωση το 2012 να έχετε μέχρι 31/12/2012 35 έτη ασφάλισης, προκειμένου με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 ετών να μπορούσατε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 60 ετών. Προβαίνοντας σε αναγνωρίσεις, καλύπτετε τα 35 έτη και με συνυπολογισμό και του χρόνου ασφάλισής σας από το 2013 και έπειτα, έχετε και τα 37 έτη. Ως γεννηθείς το 1957 είχατε συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία των 60 ετών, το 2017, μετά δηλαδή την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και συνεπώς επηρεάζεστε από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, που επεβλήθησαν. Πλέον μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης από την ηλικία των 60 ετών και 9 μηνών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η:

Είμαι 48 χρονών, γεννημένη το 1971 και δουλεύω από 19 χρονών ως και σήμερα. Έχω συνολικά 28 Χρόνια εργασίας στο ΙΚΑ συνεχόμενα. Έχω 2 τέκνα εκ των οποίων το ένα γεννηθηκε το 2001 και το αλλο το 2003. Είναι δυνατόν να πάρω μυημένη σύνταξη στα 50;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δυστυχώς όχι, γιατί το 50ο έτος θα έπρεπε να το είχατε συμπληρώσει έως 18/8/2015.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η:

Έχω γεννηθεί το 1965. Δουλεύω ως ιδιωτικός υπάλληλος έως και σήμερα και έχω 34 χρονια ένσημα στο ΙΚΑ. Πότε θα μπορούσα να καταθέσω για σύνταξη; Πότε μπορώ για μειωμένη και πότε για κανονική;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δυστυχώς λόγω ηλικίας δεν έχετε πολλές δυνατότητες συνταξιοδοτικά. Μπορέιτε να συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 62 ετών με συνολικά 40 έτη ασφάλισης.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η:

Είμαι 58 ετών και άνεργος από το ’15. Θα πρέπει να περιμένω για πλήρη στα 67 ή υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω; Εχω περίπου 7000 ένσημα απλά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Χρειάζονται 100 ένσημα ανά έτος για να μπορέσετε να βγείτε με μειωμένη σύνταξη στα 62. Ξεκινήστε να κολλάτε από το 2020. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας για τα 100 κατ’έτος.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η:

Είμαι γεννημένος τον 11/1958 και έχω διαδοχική ασφάλιση πρώτα στο ΙΚΑ και μετά στο ΤΣΑ, ως τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. Υπολογίζω ότι μέχρι 12/2017 έχω 40 έτη ασφάλισης. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βάσει των στοιχείων που μας αναφέρετε, έως 12/2017 έχετε 40 έτη ασφάλισης, άρα μέχρι 12/2012 είχατε 35 έτη. Για θεμελίωση με 35ετία το 2012 από τον ΟΑΕΕ, ο νόμος προέβλεπεότι πρέπει να έχετε συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη και ως όριο ηλικίας το 60ο έτος. Ωστόσο, ως γεννηθείς τον 11/1958 γίνατε 60 ετών τον 11/2018, ήτοι μετά την ψήφιση του Ν.4336/2015 και συνεπώς πλέον θα συνταξιοδοτηθείτε σε ηλικία 61 ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η:

Γίνομαι 62 ετών τον 2/2018, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ ανελλιπώς και έχω 4.955 ένσημα έως σήμερα, όλα βαρέα. Πότε μπορώ να λάβω πλήρη σύνταξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Προκειμένου να συνταξιοδοτηθείτε με τις διατάξεις των βαρέων απαιτείται να έχετε 4500 ένσημα εκ των οποίων 3600 βαρέα και εξ’ αυτών 1000 τα τελευταία 17 πριν τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας σας. Εσείς έχετε ήδη τουλάχιστον 4500 ημερομίσθια όλα βαρέα. Εφόσον επαληθεύσετε ότι έχετε και τα 1000 ένσημα τα τελευταία δεκαεπτά έτη μπορείτε να αιτηθείτε σύνταξης μόλις συμπληρώσετε το 62ο έτος της ηλικίας σας, το οποίο αν και το συμπληρώνετε μετά τη ψήφιση του νόμου 4336/2015, δεν αλλάζει καθώς  πρόκειται για συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των βαρέων.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η:

Είμαι γεννημένος τον 4/1958 και είχα περί τις 5.600 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ έως 31/12/2017. Θα ήθελα να μάθω  πότε μπορώ να καταθέσω αίτηση για μειωμένη και για πλήρη σύνταξη.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Για να συνταξιοδοτηθείτε από το ΙΚΑ με μειωμένη σύνταξη θα πρέπει να έχετε συνολικά τουλάχιστον 4500 ένσημα, να έχετε συμπληρώσει το 62ο  έτος της ηλικίας σας και παράλληλα να πληροίτε και την πρόσθετη προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Πλήρη σύνταξη μπορείτε να λάβετε στο 67ο έτος της ηλικίας σας εφόσον έχετε τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης ή με 40 έτη ασφάλισης στην ηλικία των 62 ετών.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η:

Έχω ασφάλιση ΙΚΑ μέχρι σήμερα και υπολογίζω ότι έχω 5540 μέχρι 31/12/2012 οπότε και το τέκνο μου ήταν ανήλικο. Είμαι γεννημένη τον 2/1966. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση σας, βάσει των στοιχείων που μας αναφέρετε ναι μεν είχατε πάνω από τις απαιτούμενες 5500 ημέρες ασφάλισης και σωρευτικά την ανηλικότητα μέχρι 31/12/2012, όμως δεν είχατε την απαιτούμενη ηλικία. Ο νόμος προέβλεπε με το προηγούμενο νομικό καθεστώς ότι για θεμελίωση το 2012 το ηλικιακό όριο για πλήρη σύνταξη ήταν 60 ετών και για μειωμένη ήταν 55 ετών. Ωστόσο λόγω της ηλικίας σας, είστε μόλις 53 ετών σήμερα, συμπληρώνετε τις απαιτούμενες ηλικίες πολύ μετά την ψήφιση του Ν. 4336/2015 και επομένως ουσιαστικά έχουμε κατάργηση των μέχρι τώρα ευνοϊκών ηλικιακών ορίων και υπαγωγή σας στα γενικά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης  των 67 ετών για πλήρη σύνταξη.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10η:

Είμαι γεννημένη το 1968. Εργάζομαι στο ΙΚΑ από το 1986. Το 2010 είχα ανήλικο παιδί και 5500 ένσημα. Πότε μπορώ να βγω σε μειωμένη ή πλήρη σύνταξη?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μπορείτε να βγείτε με μειωμένη σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών.

 

Ευχαριστούμε τον κ. Μουσελίμη (www.e-syntaxi.gr), για τις πληροφορίες.

 

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

follow us on twitter